Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Predsedom OOFZ vo Svidníku sa po tretíkrát stal Ondrej Brendza

Futbalové hnutie pod vlajkou Ondavského oblastného futbalového zväzu vo
Svidníku sa stretlo v sobotu pri príležitosti Volebnej konferencie 2010,
ktorej dominantnou témou boli voľby a konštituovanie zväzových orgánov
podľa Stanov OOFZ.

So správou o činnosti zväzu za roky 2006 – 2010 vystúpil predseda
OOFZ Ondrej Brendza. Na úvod pripomenul, že na hodnotiacej konferencii
v polčase funkčného obdobia konštatoval, že po afére so športovým
riaditeľom SFZ V. Wankem a nepostupe národného tímu na ME sa nálada
v slovenskom futbale blížila k bodu mrazu, no momentálne ju vystriedala
eufória a radosť z účasti reprezentácie na svetovom šampionáte
v Juhoafrickej republike. „Futbal však nie je iba
reprezentácia, Corgoňliga a celý „veľký“ futbal, ale jeho
neoddeliteľnou súčasťou je aj hnutie organizované v oblastných
futbalových zväzoch. Ako predseda OOFZ som stále zdôrazňoval, že úlohou
zväzu je poskytovať servis klubom a hráčom. Na druhej strane, môžeme si
dávať ciele, ale bez spolupráce s vami nedosiahneme nič. Preto sme
pripravení počúvať vaše návrhy a rešpektujeme konštruktívnu kritiku.
Vychádzajúc z okolností sme museli prijať viaceré rozhodnutia,
predovšetkým v súvislosti s modelom mládežníckych súťaží, no vždy
sme si najskôr vypočuli váš názor,“
pripomenul O.
Brendza.
Pred aktom volieb ocenila Rada OOFZ pamätnou plaketou a Ďakovným listom za
dlhoročnú aktívnu činnosť vo futbalom hnutí Miroslava Sakaru, Jána
Polaščíka, Juraja Kaňucha, Jána Vansu, Jána Kudlu, Ladislava Košča,
Dušana Bileca, Ladislava Jurka, Štefana Šoltisa, Miroslava Hospodára,
Michala Kočana, Juraja Šoltysa, Juraja Prusáka, Erika Sadiva, Jána Sciranku,
Michala Micheľa, Karola Brendzu, Jána Mihoka, Dušana Frigu a Michala Popovca.
Pamätnými listami boli ocenení in memoriam Rudolf Tkáč, Štefan Hrušč a
Jozef Porizaník.
Volebnej konferencie 2010 sa zúčastnilo 33 z 37 delegátov s právom
hlasovať, ktorí jednohlasne zvolili za predsedu OOFZ vo Svidníku pre
funkčné obdobie 2010 – 2014 Ondreja Brendzu. Post podpredsedu zväzu
obhájil Ján Sadiv a v Rade VsFZ budú OOFZ zastupovať Ladislav Barvirčák
s Pavlom Pirščom. Členmi Výkonného výboru OOFZ sa stali Slavomír
Sakalík, Ladislav Barvirčák a Pavel Piršč. Rada OOFZ bude najbližšie
štyri roky pracovať v zložení Pavol Fedeš, Michal Holub, Pavol Gálik,
Vladislav Švigár, Marián Kovaľ, Martin Čonka, Jozef Vaško a Ján
Ducár.
V diskusii sa predseda FO Lomné V. Švigár poďakoval VsFZ a OOFZ za
materiálnu pomoc po vyhorení šatní v roku 2008, zároveň sa zaujímal
o to, či bude mať pokračovanie halový turnaj dorastencov Memoriál Štefana
Hrušča a tiež upozornil na otázku rozhodcovských nominácií. Predseda FO
Miňovce Pavol Kasarda otvoril tému zmeny štruktúry žiackej súťaže a
požiadal zväzové vedenie, aby sa na najvyššom fóre pokúsilo presadiť
nový systém lekárskych potvrdení povinných pri potvrdzovaní súpisiek.
Delegát FO Tisinec Dušan Jurečko vyjadril pochybnosti nad prístupom klubov
pri využívaní pravidla o poklese hráčov pod sedem. „Priebeh
dnešnej konferencie ukázal, že v podmienkach OOFZ sa urobilo veľa poctivej
práce. Teší ma, že futbal vo vašej oblasti má zdravé podhubie, na ktorom
môže fungovať ďalej. Prácu všetkým futbalových funkcionárov a hráčov
si vážim o to viac, že sa futbalu venujete aj v týchto neľahkých
časoch. Hoci kríza objektívne existuje, nesmieme zabudnúť na základné
hodnoty, ktoré musia ostať zachované. Našou prioritou bolo, verím, že je a
musí byť naďalej práca s mládežou. Jednoducho, bez výchovy nových
generácií bude futbal upadať. V tejto súvislosti reprezentujem názor, že
o mládež sa má starať štát, no na tejto úrovni cítim deficit. V tejto
súvislosti ma teší, že naša reprezentácia postúpila na svetový
šampionát, čo by mohla a mala byť motivácia pre mladých chlapcov, aby
opäť objavili čaro zelených trávnikov. K postupu pomohli aj naši chlapci
z východného Slovenska J. Mucha, S. Šesták, M. Jakubko, či R. Zábavník,
ktorí sú určite vzormi hodnými nasledovania. Jednou z našich aktuálnych
úloh je pripraviť zmluvu medzi SFZ, VsFZ a oblastnými futbalovými zväzmi
o podpore amatérskeho futbale. Dúfam a verím spolu s vami, že keď sa
zastabilizuje ekonomika v spoločnosti, prídu lepšie časy aj pre
futbal,“
uviedol vo svojom príhovore k delegátom konferencie
predseda Východoslovenského futbalového zväzu Jozef Kriš.

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter