Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pozvanie na Mikulášsky turnaj prijalo až 7 škôl

V piatok odohrala vyše päťdesiatka chlapcov a dievčat Mikulášsky
turnaj, ktorý sa konal pod záštitou klubu MŠK Tesla Stropkov. Po osobnom
pozvaní všetkých škôl z okresu Stropkov, prijalo naše pozvanie
7 základných škôl. Žiaľ ráno tesne pred začiatkom došlo ospravedlnenie
zo ZŠ Kolbovce. Na turnaji v mestskej športovej hale v Stropkove sa tak
predstavili žiaci prvého stupňa zo ZŠ Mlynská Stropkov, CZŠ Stropkov, ZŠ
Breznica, ZŠ Nižná Olšava, ZŠ Chotča a ZŠ Havaj. Veľmi nás mrzí, že
školy, ktoré to mali najbližšie naše pozvanie neprijali, no veríme, že
ZŠ Konštantínova a ZŠ Hrnčiarska sa zúčastnia ďalších turnajov
v novom projekte MŠK. Práve Mikulášsky turnaj bol pilotnou akciou celého
projektu, ktorého cieľom je prilákať deti k športu a zároveň ponúknuť
jednotlivým školám možnosť na vlastnú propagáciu, ktorá im môže byť
nápomocná pri naplnení jednotlivých tried. Dnešná akcia prebehla vo
vynikajúcej atmosfére, zmyslom nebolo vyhrať za každú cenu, ale
predovšetkým zabaviť sa prostredníctvom športu. Mali sme možnosť vidieť
kopec emócií, plač po neúspešnom zápase a radosť pri vstrelení gólu.
Bolo inšpiratívne sledovať súdržnosť jednotlivých škôl, ich žiakov a
pedagógov, ktorí často prejavovali viac radosti ako ich mladí hráči na
ihrisku. Snaha všetkých celkov bola v závere ocenená medailou, sladkou
mlskou, diplomom a loptou pre jednotlivé družstvá. Veríme, že projekt Môj
prvý gól bude pokračovať aj naďalej v tak priateľskej atmosfére.
Princípom by malo byť stretnutie mladých ľudí na podobných akciách
v jednotlivých školách nášho okresu. Každá z týchto škôl má vo
svojej obci futbalové ihrisko a organizácia samotného turnaja, ktorá bude na
pleciach nášho klubu, im zabezpečí možnosť spropagovať svoju školu. Tak
ako aj dnes sa budeme snažiť zabezpečiť jednotlivým školám minimálne
náklady, tak aby to bolo len o záujme spestriť detstvo a zanechať
pozitívne zážitky našej mladej generácii. Chceli by sme sa poďakovať
všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie stretnutia.
-mšk-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter