Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pochod vďaky Tokajík-Stropkov

<p>Klub slovenských turistov Slávia
Stropkov zorganizoval cez víkend už 31. ročník turistického pochodu vďaky
Tokajík – Stropkov. Týmto pochodom si každoročne pripomíname tragické
udalosti, ktoré sa v tejto obci odohrali pred 67 rokmi. V sobotu, kedy bolo
oficiálne spomienkové stretnutie a pietny akt kladenia vencov boli prítomní
aj naši členovia. Spolu s ostatnými delegáciami položil k pamätníku
veniec.

<p>V nedeľu sme autobusom zo Stropkova odchádzali už o 8.00 hod.
Každoročne sa na tomto podujatí zúčastňuje veľa organizovaných a
neorganizovaných turistov. Viac ako 50 účastníkov sa zišlo aj na tomto
ročníku. Početná skupina prišla zo Svidníka , ktorej časť tvorilo
10 detí. Položením kytice kvetov sme si spoločne uctili pamiatku nevinných
obeti . Navštívili sme miestne múzeum a nakoniec nás starostka obce p.
Medvecová pozvala na čaj a chutný guľáš, pri ktorom nám v krátkosti
priblížila udalosti z 19.11.1944. Vysoko si cení našu každoročnú
účasť na týchto spomienkových stretnutiach ako aj skutočnosť, že s nami
prídu noví členovia a mladšia generácia. Potom už naše kroky smerovali po
modrej značke cez Potašňu, Brusnicu, chata u Laca, kde sme si prijemne
posedeli okolo ohníka, oddýchli ,spravili dobrú opekačku a pokračovali cez
Vojtovce, Kozinec do Stropkova. Trasa , ktorá nie je náročná a meria okolo
20 km vedie väčšinou lesným porastom s peknými výhľadmi na okolité
doliny a obce. Počasie bolo na toto obdobie veľmi príjemné a tak si všetci
účastníci odniesli okrem krásnych zážitkov aj dobru pohodu. Jesenná
turistika sa skončila a my už iba netrpezlivo budeme čakať na prvý sneh,
aby sme sa opäť stretli na turistickej akcii, tento raz na bežkách. Možno
príde Mikuláš a donesie nám sneh.
-jv-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter