Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Plavecký kurz 2019 – 7. ročníky – ZŠ Mlynská

V dňoch 6. až 10. mája 2019 ZŠ Mlynská bola organizátorom
plaveckého kurzu pre 7. ročníky na Mestskej plavárni, ktorého sa
zúčastnilo 50 žiakov. Plavecký kurz prebiehal pod vedením tímu
profesionálnych trénerov (telocvikárov), ktorí majú zodpovedný prístup ku
žiakom. Tak, ako v minulom roku, i tento rok žiaci absolvovali výcvik
s nadšením a radosťou. Tréneri chválili ich snahu a konečný výsledok
bol zrejmý v posledný deň plaveckého kurzu, keď sme videli, že voda nie
je pre nich strašiakom, ale užívajú si ju plnými dúškami. Každá skupina
predviedla pod vedením svojho trénera všetko, čo sa naučila, v čom sa
zdokonalila a každý si hrdo niesol domov diplom plavca. Organizovaním
plaveckých kurzov sa nám darí v plnej miere podporovať a pozitívne
rozvíjať športovú činnosť na našej škole.
ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter