Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Plavecký kurz 2018 – 7. ročníky – ZŠ Mlynská

Minulý týždeň v dňoch 14.5. – 18.5.2018 bola naša škola
organizátorom plaveckého kurzu pre 7. ročníky na Krytej plavárni pri ZŠ
Konštantínova, ktorého sa zúčastnilo 40 žiakov. Plavecký kurz prebiehal
pod vedením tímu profesionálnych trénerov / telocvikárov /, ktorí majú
zodpovedný prístup ku žiakom. Tak, ako v minulom roku, i tento rok žiaci
absolvovali plavecký výcvik s nadšením a radosťou. Tréneri chválili ich
snahu a konečný výsledok bol zrejmý v posledný deň plaveckého kurzu,
keď sme videli, že voda nie je pre nich strašiakom, ale užívajú si ju
plnými dúškami. Každá skupina predviedla pod vedením svojho trénera
všetko, čo sa naučila, v čom sa zdokonalila a každý si hrdo niesol domov
diplom plavca. Organizovaním plaveckých kurzov sa nám darí v plnej miere
podporovať a pozitívne rozvíjať športovú činnosť na našej škole.
Plávanie je šport vo vodnom prostredí. Má veľký zdravotný,
hydroterapeutický význam a získava si stále viac priaznivcov.
ZŠ Mlynská

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter