Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Oslava 40. výročia založenia TJ Hviezda Baňa

Dňa 13. októbra 2018 sa v obci Baňa konala oslava 40. výročia
založenia TJ Hviezda Baňa. Hlavnou myšlienkou bolo oceniť zakladateľov a
zaslúžilých členov tohto futbalového klubu, ktorý funguje dodnes.
Pozvaní boli všetci futbalisti, ktorí sú zaregistrovaní od založenia TJ
Hviezda Baňa a všetci veľkí aj malí fanúšikovia.
Pamätnými listami sme si uctili zakladateľov Pavla Bučka, Pavla Gondeka a
Jozefa Šlanga a ďalších, ktorí sa veľkou mierou podieľali na fungovaní
TJ.
Taktiež boli udelené pamätné listy nebohým Jánovi Gondekovi, Jánovi
Hicovi, Jurajovi Očipkovi , Jánovi Očipkovi, Mariánovi Očipkovi, Pavlovi
Kočišovi, za ktorých si prevzali ocenenie rodinní príslušníci.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojou pomocou
klubu a štyridsať rokov podporovali rozvoj športu v obci Baňa.
TJ Baňa

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter