Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

OM – Malý futbal starších žiakov – ZŠ Mlynská Stropkov

Dňa 28. mája 2019 ZŠ Mlynská bola organizátorom okresných
majstrovstiev v malom futbale starších žiakov – Futbal CUP – XVI.
ročník.
Zúčastnilo sa 6 škôl (družstiev): CZŠ sv. Petra a
Pavla, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Konštantínova, ZŠ Mlynská, ZŠ s MŠ Havaj a
ZŠ s MŠ Kolbovce. Družstvo tvorilo 10 hráčov + 1 vedúci. Súťaž sa
hrala podľa pravidiel malého futbalu. Vytvorili sa dve skupiny. Skupina A: ZŠ
s MŠ Kolbovce, ZŠ Hrnčiarska a ZŠ s MŠ Havaj. Skupina B: ZŠ Mlynská,
ZŠ Konštantínova a CZŠ Stropkov. Hralo sa spôsobom každý s každým.
Víťazí zo skupín hrali o 1. miesto a druhí zo skupín hrali
o 3. miesto.
Víťazné družstvá boli odmenené diplomami a pohármi. ZŠ Mlynská sa
zúčastní krajského kola, ktoré sa uskutoční v júni v Prešove. Cieľom
týchto majstrovstiev bolo motivovať deti k pravidelnej športovej činnosti a
pomáhať im pri formovaní zdravého životného štýlu ako prevencii proti
negatívnym javom v spoločnosti. Najlepším blahoželáme a všetkým
súťažiacim vyjadrujeme pochvalu za slušné športové zápolenie.
Vyhodnotenie súťaže:
1. miesto – ZŠ Mlynská Stropkov
2. miesto – ZŠ s MŠ Kolbovce
3. miesto – ZŠ Konštantínova Stropkov
ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter