Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

OM – Malý futbal ml. žiakov a žiačok ZŠ -ŠP- SFZ – ZŠ Mlynská Stropkov

Dňa 16. a 17. apríla 2019 ZŠ Mlynská bola organizátorom okresných
majstrovstiev v malom futbale ml. žiakov ZŠ – ŠP- SFZ. 16. apríla hrali
chlapci, kde sa zúčastnilo 5 družstiev: CZŠ sv. Petra a Pavla, ZŠ
Hrnčiarska, ZŠ Konštantínova, ZŠ Mlynská a ZŠ s MŠ Havaj. 17. apríla
hrali dievčatá a zúčastnili sa 3 družstvá: ZŠ Mlynská, ZŠ
Konštantínova a ZŠ s MŠ Havaj. Hralo sa spôsobom každý s každým.
Vyhodnotenie súťaže:
Chlapci: 1. miesto – ZŠ Mlynská Stropkov, 2. miesto –
CZŠ Stropkov, 3. miesto – ZŠ Konštantínova Stropkov
Dievčatá: 1. miesto – ZŠ Mlynská Stropkov,
2. miesto – ZŠ s MŠ Havaj, 3. miesto – ZŠ Konštantínova
Stropkov
Víťazné družstvá boli odmenené diplomami a pohármi. Najlepším
blahoželáme, prajeme im veľa úspechov na krajských kolách a všetkým
súťažiacim vyjadrujeme pochvalu za slušné športové zápolenie.
ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter