Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Obecný športový klub Miňovce hodnotil a bilancoval 50 rokov svojho pôsobenia

Uplynulý víkend sa v športovom areáli v Miňovciach konali oslavy 50. výročia vzniku Obecného športového klubu Miňovce, ktorého sa zúčastnili primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza, ktorý je zároveň predsedom Ondavského oblastného futbalového zväzu vo Svidníku. Ďalej sekretár OOFZ Pavel Piršč, starosta obce Miroslav Mojsej, Miňovčania a všetci milovníci športu, hlavne futbalu, aby zaspomínali na tých, ktorí sa v roku 1970 rozhodli založiť tento klub s cieľom zastrešiť športové aktivity v obci Miňovce.

Obec si zároveň v tomto roku pripomína 590. výročie prvej písomnej zmienky o obci. „Päťdesiat rokov je aj v živote človeka dosť na to, aby sa mohol ohliadnuť a hodnotiť, čo sa podarilo, ale aj nepodarilo. A tak je to aj s našim športovým klubom. Chcem iba zdôrazniť, že vedenie obce má z tejto udalosti úprimnú radosť. Sme si vedomí momentálnych spoločenských pomerov a prebiehajúcich procesov v spoločnosti a o to viac sme hrdí, že vďaka obetavosti a nezištnosti vás hráčov a funkcionárov náš klub slávi polstoročnicu svojej existencie, aj keď neporovnateľné väčšie obce s neporovnateľným rozpočtom sa s týmto pochváliť už nevedia,“ povedal vo svojom príhovore starosta obce M. Mojsej.

Ako ďalej uviedol vedenie obce od samého začiatku aj v týchto nových pomeroch šport podporovalo a naďalej bude, lebo je presvedčené, že život nie je len hmotných veciach, ale potrebné investovať aj do tela a ducha človeka, zvlášť keď sa jedná o človeka mladého.

„Nehovorím to iba tak. Ste svedkami, že sme dokázali v našich skromných podmienkach dobudovať športový areál, zlikvidovali sme staré šatne a slúžia vám už nové so sociálnym zariadením na inej kvalitatívnej úrovni,“ dodal starosta.

Zdôraznil tiež, že je dobudovaná futbalová tribúna, ďalšie športoviská vrátane multifunkčného. Zabezpečená je tiež výbava pre športovcov. Starosta ďalej poďakoval všetkým, ktorí boli pri miňovskom futbale počas vzostupov, ale aj pádov a naďalej podporovali jeho existenciu.

„Keď prejdeme cez Miňovce zbadáme nádherne opravený chrám a úžasný futbalový areál. To je svedectvo a znak toho, že v Miňovciach žijú dobrí ľudia. Starajú sa o svoju dušu i telo,“ uviedol O. Brendza a dodal, že mnohé väčšie obce už nemajú futbal, nemajú žiaden šport.

„Netreba nám ísť ďaleko. Turany, Vyšný Hrabovec, Kelča, Nižná Olšava, Vyšná Olšava, …..tým nechcem robiť negatívnu reklamu týmto obciam, ale je to fakt. Od novej sezóny ani Lomné. Nie je náhoda, že v Miňovciach stále žije futbal, stále žije šport, stále žije obec. Myslím si, že za to patrí vďaka všetkým, ktorí majú na tom svoj podiel počnúc prvým mužom obce pokračujúc prvým mužom futbalu a všetkým, ktorí sú pri ňom vrátane poslancov, či členom výboru. Boli by však na to všetko slabí, potrebujú vás ľudí. Vytvorili ste peknú komunitu, výsledkom toho je aj dnešný deň,“ povedal O. Brendza a vyjadril radosť z toho, že ešte stále môže byť súčasťou aj takýchto osláv. Zaprial klubu, ale aj obci k tomuto životnému jubileu, aby vydržalo a navzájom si pomáhalo pri vykonávaní športovej činnosti.

OOFZ Svidník pri tejto príležitosti udelil pamätné plakety tým, ktorí majú podiel na vzniku klubu. Plaketa za rozvoj futbalu v OOFZ Svidník bola udelená Ladislavovi Jurkovi pri príležitosti životného jubilea 75. rokov, ďalšia plaketa patrila Milanovi Hrickovi pri príležitosti životného jubilea 70. rokov. Pamätná plaketa za rozvoj futbalu bola udelená tiež Pavlovi Kasardovi, ktorý má veru nemalý podiel na rozvoji futbalu v obci. Plaketu si prevzal tiež Jozef Špirňák, ktorý má veľký podiel na výchove mladých talentov. Plaketa bola samozrejme venovaná aj Obecnému športovému klubu Miňovce, ktorú prevzal z rúk predsedu OOFZ Svidník predseda OŠK Miňovce. OOFZ Svidník športovému klubu k jeho 50. narodeninám odovzdal futbalové lopty a pomôcky potrebné pri tréningovom procese.

Odovzdané boli aj pamätné plakety

Z histórie klubu…

Ladislav Jurko st. bol zakladajúcim a prvým predsedom tohto klubu. Dal dokopy futbalové mužstvo dospelých, ktoré pôsobilo v okresnej súťaži. Prvé futbalové ihrisko s drevenými bránami bolo za riekou Ondava smerom na Nižnú Olšavu. Pri častých problémoch s presunom na futbalové ihrisko cez rozvodnenú rieku Ondava sa klub rozhodol postaviť si nové v časti nového sídliska pri hlavnej ceste.

Po Ladislavovi Jurkovi prevzal predsednícky post Hocko Michal. Futbalové mužstvo účinkovalo v okresnej súťaži do roku 1975. Po skončení pôsobenia futbalového mužstva v súťaži klub nezanikol, no jeho odvetvové zložky – turistický oddiel a stolní tenisti pôsobili v okresnej stolnotenisovej súťaži.

V jeseni roku 1997 sa dala dohromady partia priaznivcov futbalu, ktorá sa rozhodla obnoviť činnosť klubu futbalového mužstva. Chýbala však infraštruktúra, v obci nebolo futbalové ihrisko. To staré bolo zastavané individuálnou bytovou výstavbou. Predsedov Telovýchovnej jednoty Družstevník, ktorý bol pôvodným názvom klubu, sa stal Milan Hricko st. Začínalo sa na zelenej lúke. Za pomoci sponzorov a organizovaní brigád sa zarobili finančné prostriedky potrebných na nákup futbalových dresov a ostatných súčasti futbalového výstroja potrebného na účasť v okresnej súťaži ročník 1998/1999, do ktorej sa klub prihlásil. Jesennú a jarnú časť klub odohral na futbalovom ihrisku v Turanoch n. O., ktoré zadarmo prenajala obec.

Popri účasti v súťaži klub započal práce na výstavbe futbalového ihriska v lokalite, na ktorej sa nachádza dodnes. Vďaka nezištnej pomoci priaznivcov nášho klubu, zastupiteľov obce, hráčov i funkcionárov sa klubu podarilo zakúpiť štyri unimobunky, ktoré sa dali dokopy a boli zastrešené. Po zavedení elektrickej energie a vodovodnej prípojky sa klubu podarilo ešte pred ukončením súťažného ročníka dokončiť práce na výstavbe ihriska a otvoriť šatne. Posledné dva domáce zápasy súťažného ročníka 1998/1999 klub už odohral na novom ihrisku, ktoré bolo slávnostne otvorené 25. 7. 1999. Hlavným sponzorom klubu bola a je do dnešného dňa obec Miňovce, preto bol v roku 2002 zmenený názov klubu na Obecný športový klub Miňovce. Na poste predsedu klubu sa postupne vystriedali Kasarda Pavol, Kapa Ľubomír, Komišák Ľuboš a Marek Mojsej, ktorý je predsedom dodnes.

Druhý súťažný ročník 1999/2000 Obecný športový klub Miňovce vyhral a zabezpečil si právo postupu do prvej triedy. Práva postupu sa však vzdali, dalo sa dohromady družstvo žiakov a bolo prihlásené do súťaže. Úspešné účinkovanie v pohárovej súťaži klub zavŕšil organizovaním Dňa futbalu v Miňovciach. Vo finále pohárovej súťaže klub nastúpil proti mužstvu Gribova. Súčasťou Dňa futbalu boli stretnutia žiakov majstra okresu, v ktorých úspešne účinkovali aj žiaci nášho klubu. Po obsadení 2. miesta v roč. 2004/2005 klub využil šancu a právo postupu do prvej triedy, kde klub pôsobí doteraz.

Popri futbalovom klube v Miňovciach sa donedávna organizovali aj stolnotenisové turnajov mužov, ktorých sa zúčastňovali najlepší hráči z okresov Stropkov, Svidník a Bardejov. Stolní tenisti Miňoviec boli pravidelnými účastníkmi okresných a krajských súťaží. Dobré meno a reklamu doma aj v Európe Miňovciam spravili stolné tenistky svojim úspešným účinkovaním v slovenskej stolnotenisovej extralige a Európskej superlige. Veľkú zásluhu a poďakovanie za úspechy klubu majú sestry Ľudka a Evka Jurkové ako hráčky a ich otec Jurko Ladislav ml., ktorý stolnotenisový oddiel po celú dobu viedol. Pre nedostatok finančných prostriedkov však žiaľ stolnotenisový oddiel už v spomínaných súťažiach nepôsobí.

Hlavný sponzor klubu obec Miňovce vypracovala projekt dobudovania športového areálu obce. Projekt výstavby sa realizoval v 2 etapách. V tej prvej sa postavili sociálne zariadenia, spoločenská miestnosť a volejbalové ihrisko, ako aj altánok a workoutové ihrisko. V druhej etape prišli na rad futbalové šatne. Vďaka dotácií z Úradu vlády sa podarilo získať dve sady dresov, lopty, siete, futbalovú aj volejbalovú výstroj. Spolupráca a podpora obce a Obecného športového klubu Miňovce je dlhodobá a stabilná, za čom im patrí veľké poďakovanie. Veľká vďaka tiež patrí poslancom OcZ, predstaviteľom OOFZ Svidník, poslancom PSK a všetkým, ktorí akoukoľvek formou klub podporili.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter