Obecný športový klub Miňovce hodnotil a bilancoval 50 rokov svojho pôsobenia

Uplynulý víkend sa v športovom areáli v Miňovciach konali oslavy 50. výročia vzniku Obecného športového klubu Miňovce, ktorého sa zúčastnili primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza, ktorý je zároveň predsedom Ondavského oblastného futbalového zväzu vo Svidníku. Ďalej sekretár OOFZ Pavel Piršč, starosta obce Miroslav Mojsej, Miňovčania a všetci milovníci športu, hlavne futbalu, aby zaspomínali na tých, ktorí sa v roku 1970 rozhodli založiť tento klub s cieľom zastrešiť športové aktivity v obci Miňovce.

Obec si zároveň v tomto roku pripomína 590. výročie prvej písomnej zmienky o obci. „Päťdesiat rokov je aj v živote človeka dosť na to, aby sa mohol ohliadnuť a hodnotiť, čo sa podarilo, ale aj nepodarilo. A tak je to aj s našim športovým klubom. Chcem iba zdôrazniť, že vedenie obce má z tejto udalosti úprimnú radosť. Sme si vedomí momentálnych spoločenských pomerov a prebiehajúcich procesov v spoločnosti a o to viac sme hrdí, že vďaka obetavosti a nezištnosti vás hráčov a funkcionárov náš klub slávi polstoročnicu svojej existencie, aj keď neporovnateľné väčšie obce s neporovnateľným rozpočtom sa s týmto pochváliť už nevedia,“ povedal vo svojom príhovore starosta obce M. Mojsej.

Ako ďalej uviedol vedenie obce od samého začiatku aj v týchto nových pomeroch šport podporovalo a naďalej bude, lebo je presvedčené, že život nie je len hmotných veciach, ale potrebné investovať aj do tela a ducha človeka, zvlášť keď sa jedná o človeka mladého.

„Nehovorím to iba tak. Ste svedkami, že sme dokázali v našich skromných podmienkach dobudovať športový areál, zlikvidovali sme staré šatne a slúžia vám už nové so sociálnym zariadením na inej kvalitatívnej úrovni,“ dodal starosta.

Zdôraznil tiež, že je dobudovaná futbalová tribúna, ďalšie športoviská vrátane multifunkčného. Zabezpečená je tiež výbava pre športovcov. Starosta ďalej poďakoval všetkým, ktorí boli pri miňovskom futbale počas vzostupov, ale aj pádov a naďalej podporovali jeho existenciu.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať