Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Nultý ročník Memoriálu Mateja Sahajdu

<p>12. júna uplynul rok od smutného dňa, kedy nás navždy opustil náš
spolužiak a kamarát Matej Sahajda. Odišiel vo svojich najkrajších rokoch,
aby nám po statočnom boji ako športovec, múdry, rozhľadený a šikovný
mladý džentlmen zanechal odkaz, že sa nikdy netreba vzdávať a je potrebné
vytrvať do konca. Rozhodli sme sa, že tento jeho priamy postoj
k ťažkostiam, nech sú už akékoľvek, budeme symbolickým spôsobom
chrániť a rozvíjať. Zorganizovali sme nultý ročník celoškolského
futsalového turnaja na jeho počesť, ktorý sa uskutočnil 24. júna
2015 multifunkčnom ihrisku Gymnázia v Stropkove. Turnaja sa zúčastnili
zmiešané družstvá všetkých tried, spoločné družstvo vytvorili žiaci
IV. A, IV. B triedy a oktávy, do ktorej chodil aj Matej. Po príhovore
riaditeľa školy Ing. S. Cichého a minúte ticha otvoril turnaj slávnostným
výkopom Matejov brat Patrik. Atmosféra turnaja bola výborná. Zápasy
rozhodoval Dávid Černiga, futbalový rozhodca, ktorému aj touto cestou
ďakujeme. Víťaz žiackych družstiev, spoločné družstvo maturantov,
odohral na záver turnaja exhibičný zápas s družstvom učiteľov gymnázia
v zložení M. Sahajdová, E. Vasilková, I. Zakovičová, J. Kasardová, Ľ.
Reiterová, Ľ. Reiter, M. Šturák, R. Hecko, ktorých posilnil aj bývalý
kolega V. Bodnár. Víťazovi odovzdali sladkú odmenu a putovný pohár
Matejovi rodičia.<br>
Ďakujeme riaditeľovi školy Ing. S. Cichému, zástupkyni PaedDr. I.
Jecuškovej, vyučujúcim telesnej výchovy Mgr. Ľ. Reiterovi, Mgr. M.
Šturákovi za organizáciu turnaja, zúčastneným za fair play hru, divákom
za povzbudzovanie a všetkým, ktorí sa nejakým spôsobom zapojili do
nezabudnuteľného dopoludnia.<br>
Turnaj sme ukončili vypustením balónov do neba s odkazom: „Matej,
ostávaš stále s nami!“<br>
<strong>Oktáva Gymnázia v Stropkove</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-07/28-memorial-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-07/28-memorial-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-07/28-memorial-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-07/28-memorial-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter