Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na Memoriáli Klaudie Hockovej súťažili slovenskí a poľskí plavci

<p>Minulý piatok sa v mestskej plavárni uskutočnil druhý ročník
Otvorených školských majstrovstiev v plávaní Memoriál Klaudie Hockovej.
Podujatie na počesť žiačky ZŠ na Konštantínovej ulici, ktorá pred dvomi
rokmi tragicky zahynula, otvorili primátor Stropkova Ondrej Brendza,
viceprimátor Martin Jakubov, riaditeľka spomínanej školy Tatiana
Spišáková a Klaudiini rodičia. <strong><em>„Reprezentovala školu nielen
v plávaní, ale aj v lyžovaní. Posledné dva roky pred tou tragickou
udalosťou sa jej celkom darilo,“</em></strong> zaspomínal si Stanislav
Motyka. Memoriálu Klaudie Hockovej sa zúčastnilo približne 135 detí zo ZŠ
Wolkerova Bardejov, ZŠ Májové námestie Prešov, družobnej školy
z poľského Jasla a hostiteľskej ZŠ na Konštantínovej ulici, ktorá je
hlavným organizátorom podujatia. <strong><em>„Všetky kategórie súťažia
v disciplínach 25 metrov kraul, žiaci 3. a 4. ročníka pretekajú
v znaku a prsiach na 25 metrov, žiaci 5., 6. a 7. až 9. ročníka
absolvovali 50-metrové disciplíny kraul, prsia a znak. V závere nasledovala
zmiešaná štafeta, ktorú tvorili dvaja chlapci a dve dievčatá. Každá
zúčastnená škola postavila v každej kategórii minimálne jedno
družstvo,“</em></strong> v krátkosti vysvetlil pravidlá pretekov S.
Motyka. Záverečného vyhodnotenia sa zúčastnili aj Klaudiini rodičia a
najlepším plavcom odovzdali diplomy a ceny.<br>
<strong>-ada-</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-06/25-plavci-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-06/25-plavci-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-06/25-plavci-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-06/25-plavci-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-06/25-plavci-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-06/25-plavci-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-06/25-plavci-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-06/25-plavci-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-06/25-plavci-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-06/25-plavci-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-06/25-plavci-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-06/25-plavci-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-06/25-plavci-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-06/25-plavci-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

<h3>KLAUDIA KLAUDUŠIK HOCKOVÁ</h3>

<p>Ľadová búrka uprostred leta, kópia v srdci.<br>
So živým dažďom pod ťažkým múrom tvoj život stekal k prameňu lásky,
čo sa NEBO volá.<br>
Boh si ťa povolal a ty si poslúchla ako vždy, odišla si preč a nás to
teraz bolí,<br>
opustila si tento svet príliš skoro proti svojej vôli.<br>
Anjelom dobrým si bola a chcela byť a aj veľmi skoro si sa stala ním.<br>
Ako máme teraz žiť, pýtame sa celé dni.<br>
Všetko zmizlo, len stopy tvojej dobroty, radosti, skromnosti a lásky nám
zostali,<br>
prázdna náruč, veľký žiaľ, krutá bolesť v srdci, žiadny zmysel
života, bohužiaľ!<br>
Môcť ťa tak objať, chytiť ťa za ruku, povedať ti – ľúbime ťa,<br>
pohladiť ťa po tvári, hneď nám srdce zažiari.<br>
Láska nemá žiadnych hraníc, dokáže splniť stovky prianí.<br>
Len to jedno jediné nie, už ťa nenávratne niet.<br>
Už nič pre nás neexistuje, iba čistota viery, lásky, oddanosti a
nádeje.<br>
Klaudušik ty si anjelik, objímaš nás svojimi nežnými krídlami.<br>
Držíš naše sviece, ktoré ešte horia, čakáš v nebi a my tu na zemi,<br
/>
kedy sa stretneme, opäť si sladké slová do uší šepneme.<br>
Už nás nič nerozdelí, budeme navždy spojení. Kedy už zhasnú?<br>
Jedno vieme určite, si milovaná nami a i v nebi.<br>
Sme hrdí rodičia, zrodili sme a vychovali anjelika.<br>
Ľúbime ťa, žialime a s láskou spomíname anjelik náš.<br>
Tvoji milovaní mamka a ocino.<br>
Kto ste ju poznali a mali radi, pošlite jej pozdrav a úsmev do neba.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-06/25-klaudia-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-06/25-klaudia-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

<h3>Výsledková listina</h3>

<h3>Otvorených školských majstrovstiev v plávaní – memoriál Klaudie
Hockovej</h3>

<p><strong>25 m kraul 3. – 4. roč.</strong></p>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>1. Dávid Viet</td>

<td> </td>

<td>Stropkov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>2. Piotr Jarecky</td>

<td> </td>

<td>Jaslo</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>3. Filip Poliak</td>

<td> </td>

<td>Stropkov</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>1. Kristína Krajňáková</td>

<td> </td>

<td>Prešov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>2. Alexandra Didiková</td>

<td> </td>

<td>Bardejov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>3. Kamila Slivková</td>

<td> </td>

<td>Stropkov</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><strong>25 m kraul 5. – 6. roč.</strong></p>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>1. Matej Hatala</td>

<td> </td>

<td>Bardejov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>2. Peter Vidiščák</td>

<td> </td>

<td>Stropkov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>3. Jakub Ostalecký</td>

<td> </td>

<td>Jaslo</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>1. Roksana Ciborowska</td>

<td> </td>

<td>Jaslo</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>2. Magda Oprzadek</td>

<td> </td>

<td>Jaslo</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>3. Petra Tarasovičová</td>

<td> </td>

<td>Prešov</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><strong>25 m kraul 7. – 9. roč.</strong></p>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>1. Matej Repka</td>

<td> </td>

<td>Prešov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>2. Alan Ciborowski</td>

<td> </td>

<td>Jaslo</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>3. Miroslav Repka</td>

<td> </td>

<td>Prešov</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>1. Liana Sahajdová</td>

<td> </td>

<td>Stropkov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>2. Kinga Skalba</td>

<td> </td>

<td>Jaslo</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>3. Radka Marcinová</td>

<td> </td>

<td>Bardejov</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><strong>25 m znak 3. – 4. roč.</strong></p>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>1. Pavol Džopko</td>

<td> </td>

<td>Stropkov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>2. Matej Cigan</td>

<td> </td>

<td>Stropkov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>3. Alex Simčák</td>

<td> </td>

<td>Stropkov</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>1. Kristína Krajňáková</td>

<td> </td>

<td>Prešov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>2. Nina Kovaľová</td>

<td> </td>

<td>Prešov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>3. Melánia Pribulová</td>

<td> </td>

<td>Prešov</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><strong>50 m znak 5. – 6. roč.</strong></p>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>1. Norbert Antoš</td>

<td> </td>

<td>Stropkov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>2. Jakub Ostalecki</td>

<td> </td>

<td>Jaslo</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>3. Peter Vidiščák</td>

<td> </td>

<td>Stropkov</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>1. Magda Oprzadek</td>

<td> </td>

<td>Jaslo</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>3. Roksana Ciborowska</td>

<td> </td>

<td>Jaslo</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><strong>50 m znak 7. – 9. roč.</strong></p>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>1. Matej Repka</td>

<td> </td>

<td>Prešov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>2. Alan Ciborowski</td>

<td> </td>

<td>Jaslo</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>3. Jakub Tarasovič</td>

<td> </td>

<td>Prešov</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>1. Zuzaná Pitoňáková</td>

<td> </td>

<td>Prešov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>2. Diana Pieta</td>

<td> </td>

<td>Jaslo</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>3. Olga Blazowska</td>

<td> </td>

<td>Jaslo</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><strong>25 m prsia 3. – 4. roč.</strong></p>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>1. Dávid Viet</td>

<td> </td>

<td>Stropkov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>2. Pavol Džopko</td>

<td> </td>

<td>Stropkov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>3. Lukáš Sýkora</td>

<td> </td>

<td>Prešov</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>1. Alexandra Didiková</td>

<td> </td>

<td>Prešov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>2. Simona Slivková</td>

<td> </td>

<td>Stropkov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>3. Ema Tančinová</td>

<td> </td>

<td>Bardejov</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><strong>50 m prsia 5. – 6. roč.</strong></p>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>1. Matej Hatala</td>

<td> </td>

<td>Bardejov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>2. Jakub Ostalecki</td>

<td> </td>

<td>Jaslo</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>3. Martin Jevočin</td>

<td> </td>

<td>Stropkov</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>1. Júlia Repková</td>

<td> </td>

<td>Prešov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>2. Klaudia Harmadová</td>

<td> </td>

<td>Stropkov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>3. Silvia Hegedušová</td>

<td> </td>

<td>Prešov</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><strong>50 m prsia 7. – 9. roč.</strong></p>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>1. Alan Ciborowski</td>

<td> </td>

<td>Jaslo</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>2. Miroslav Repka</td>

<td> </td>

<td>Prešov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>3. Jozef Mackanič</td>

<td> </td>

<td>Bardejov</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>1. Zuzana Pitoňáková</td>

<td> </td>

<td>Prešov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>2. Diana Pieta</td>

<td> </td>

<td>Jaslo</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>3. Liana Sahajdová</td>

<td> </td>

<td>Stropkov</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><strong>50 m kraul 5. – 6. roč.</strong></p>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>1. Matej Hatala</td>

<td> </td>

<td>Bardejov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>2. Peter Vidiščák</td>

<td> </td>

<td>Stropkov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>3. Martin Jevočin</td>

<td> </td>

<td>Stropkov</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>1. Júlia Repková</td>

<td> </td>

<td>Prešov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>2. Roksana Ciborowska</td>

<td> </td>

<td>Jaslo</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>3. Petra Tarasovičová</td>

<td> </td>

<td>Prešov</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><strong>50 m kraul 7. – 9. roč.</strong></p>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>1. Matej Repka</td>

<td> </td>

<td>Prešov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>2. Miroslav Repka</td>

<td> </td>

<td>Prešov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>3. Jakub Zalcky</td>

<td> </td>

<td>Bardejov</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>1. Liana Sahajdová</td>

<td> </td>

<td>Stropkov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>2. Zuzana Pitoňáková</td>

<td> </td>

<td>Prešov</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>3. Kinga Skalba</td>

<td> </td>

<td>Jaslo</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><strong>Štafeta</strong><br>
<strong>4×25 m voľný spôsob 3. – 4. roč.</strong><br>
1. Stropkov A<br>
2. Jaslo<br>
3. Prešov A</p>

<p><strong>4×50 m voľný spôsob 5. – 6. roč.</strong><br>
1. Jaslo<br>
2. Stropkov<br>
3. Bardejov</p>

<p><strong>4×50 m voľný spôsob 7. – 9. roč.</strong><br>
1. Prešov<br>
2. Jaslo<br>
3. Bardejov</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter