Mládežnícke futbalové kluby podporujú spoločné vyhlásenie športových zväzov, žiadajú obnovenie tréningového procesu i súťaží

K spoločnej výzve sa pripája aj MŠK Tesla Stropkov

BRATISLAVA (SFZ) – Aj slovenské futbalové kluby, ako neoddeliteľná súčasť spoločnosti, pre ktorú má naša existencia a činnosť zásadný význam a priamo ovplyvňuje jej životaschopnosť, si plne uvedomujú kritický stav  v súvislosti s nepriaznivým vývojom pandemickej situácie a šírenia ochorenia COVID-19.

Takmer dvojročné spolužitie s koronou nás však naučilo, ako je možné naďalej v čo najväčšej miere pracovať na sebe v našom chránenom priestore pri rešpektovaní všetkých nutných opatrení a pritom plniť zásadnú a zmysluplnú funkciu, ktorú máme pri výchove a kvalitatívnom športovom aj mentálnom napredovaní našej futbalovej mládeže.

Je v záujme nás všetkých a naozaj celej spoločnosti, aby sme v spolupráci s rodičmi a odbornou zložkou našich klubov mohli uchopiť tréningový proces aj v tejto neľahkej pandemickej situácii. Už s tým máme skúsenosti a sme schopní realizovať prípravu tak, aby počas nej boli akceptované a dodržiavané všetky nariadenia na ochranu zdravia a života každého jednotlivca – člena ktorékoľvek nášho klubového tímu a zároveň sa v čo najväčšej miere plnil plán spoločného progresu a individuálnej výchovy mladej generácie. Z toho, čo už vieme, je zrejmé, že aj krátky výpadok v pravidelnej aktivite môže veľmi negatívne ovplyvniť nielen fyzický, ale aj psychický stav detí a mládeže, organizovanej v slovenských futbalových kluboch.

Nazbierali sme už nemálo osobných aj získaných poznatkov ako pracovať i v zložitých podmienkach počas tréningov, v čase ich prípravy, aj  po ich skončení, keď sa v priestore na štadióne pohybuje väčšia skupina aktérov tejto spoločnej aktivity a vieme sa s celým procesom vysporiadať tak, aby boli rešpektované a dodržané všetky hygienické zásady a ustanovené  obmedzenia. Nikto z nás nechce a nebude hazardovať so zdravím a životmi mladých ľudí, ktorí nám boli zverení pod odborný dohľad. Aj preto plne dôverujeme kompetentným futbalovým orgánom, ktoré sa s absolútnym rešpektom stotožnili s postojom čelných predstaviteľov piatich najväčších športových zväzov na Slovensku a vydali o tom spoločné vyhlásenie.

Súhlasíme s tým, aby sa všetky tréningové aktivity mládeže mohli konať minimálne v režime OTP bez ohľadu na farbu rizikovosti regiónu a bez obmedzenia počtu účastníkov, ale zároveň  kvôli kontinuite a predídeniu nežiaducim a možno už nezvrátiteľným následkom požadujeme, aby tréningová činnosť futbalovej mládeže bola spustená ihneď, ako to umožnia klimatické podmienky podľa harmonogramov súvisiacich so zápasovým a prípravným časovým plánom našich futbalistov.

Týmto naším spoločným vyhlásením sa pripájame k stanovisku mládežníckych hokejových klubov, s ktorým sa tiež stotožňujeme a v plnej miere ho podporujeme.

Zdroj: https://futbalsfz.sk

Foto: MŠK Tesla Stropkov

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter