Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Memoriál Jozefa Kovaľa

V nedeľu 15. júla sa na miestnom futbalovom ihrisku v Chotči
uskutočnil 5. ročník Memoriálu Jozefa Kovaľa. V tomto roku sa na ňom
zúčastnili 3 družstvá – domáci ŠK Chotča, OŠK Miňovce a mužstvo
kňazov (klerikov). Pred samotným začiatkom memoriálu si predstavitelia obce
Chotča a miestneho klubu ŠK Chotča uctili pamiatku p. Jozefa Kovaľa
modlitbou panychídy na miestnom cintoríne.
Kvalitné výkony a futbalové majstrovstvo hráčov, ako aj vydarené
futbalové akcie potešili nejedno oko futbalových priaznivcov, ktorí v ten
deň prišli do Chotče prežiť pekný čas pri futbale. Po vyrovnaných
zápasoch sa nakoniec víťazom turnaja stalo mužstvo kňazov (klerikov),
druhé miesto obsadilo mužstvo OŠK Miňovce a na treťom mieste skončili
domáci ŠK Chotča.
Za pomoc pri organizácii a finančnú pomoc vyjadrujeme poďakovanie obecnému
zastupiteľstvu obce Chotča na čele s p. Ing. Jozefom Semanom, starostom
obce, miestnemu klubu ŠK Chotča, p. Romanovi Hančákovi, p. Jozefovi Šakovi,
p. Stanislavovi Šarakovi a p. Jaroslavovi Fiľarskému.
Krásne a vydarené popoludnie v Chotči sa skončilo pri chutnom guláši,
priateľských rozhovoroch a pri sledovaní finále MS vo futbale.
Mikuláš Fejko

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter