Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

MDD – Školská športová olympiáda a beh pre zdravie – ZŠ Mlynská

MDD slávili žiaci a pedagógovia ZŠ Mlynská už tradične počas 2 dní.
Dňa 31. mája 2018 I. stupeň pod vedením triednych učiteľov absolvoval
didaktické hry v prírode a v areáli Pod vlekom si deti zasúťažili a
zahrali rôzne hry. Žiaci II. stupňa absolvovali v tento deň BEH ZDRAVIA,
ktorý pripravil a realizoval v spolupráci s telocvikármi Školský
parlament. Táto akcia sa odohrala na futbalovom štadióne MŠK TESLA Stropkov
a bežecký maratón preveril sily a vytrvalosť starších žiakov. Každá
trieda bežala pod vedením triedneho učiteľa. Po skončení behu
jednotlivých tried a ročníkov nasledovalo vyhodnotenie behu. Žiaci II.
stupňa spolu odbehli 293 km. Spestrením programu boli ukážky práce
POLICAJNÉHO ZBORU a divadelné predstavenie šermiarov. Dňa 1. júna oslavy
MDD pokračovali a naši žiaci si vymenili úlohy.
V tento deň bol pre žiakov 1.- 4. roč. pripravený už 33. ročník ŠŠO,
ktorý sa tohto roku niesol pod novým názvom ako 2. ročník Memoriálu Marka
Špilára – zakladateľa ŠŠO a dlhoročného zanieteného pedagóga ZŠ
Mlynská. Slávnostného otvorenia olympiády sa ujali primátor mesta Stropkov
JUDr. Ondrej Brendza a riaditeľ školy Mgr. Peter Gombár., ktorí vo svojom
príhovore popriali deťom veľa síl v športovom zápolení a všetko
najlepšie k ich sviatku. Slávnostným sľubom športovca, zapálením
olympijského ohňa a vypustením bielych holubov sa začalo športové
súťaženie. Žiaci I. stupňa si merali svoje sily v 5. disciplínach: beh
na 50m, beh na 300m, skok do diaľky z miesta, hod kriketovou loptičkou a
štafetový beh tried. Najúspešnejší žiaci boli odmenení diplomami a
medailami.
Žiaci II. stupňa absolvovali v tento deň účelové cvičenie v prírode a
preverili svoje vedomosti a praktické zručnosti pri riešení mimoriadnych
situácii.
Tieto 2 dni venované deťom boli plné slnka, zábavy a športových
zážitkov, ktoré im umožnili aspoň na chvíľu zabudnúť na ich školské
povinnosti.
ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter