Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Marek Olčák vedie v Stropkove detské hokejové tréningy

Ako mesto plánuje podporiť tento
ľadový šport?

Hokej je veľmi obľúbeným športom. Stropkovčan Marek Olčák ho už dva
roky trénuje v Stropkove. Deti trénujú trikrát týždenne a sú rozdelení
do troch kategórií – prvý až tretí ročník ZŠ, tretí až šiesty
ročník a najstaršia kategória.

„Tréningy trvajú približne hodinu a pol. V jednej tretine
ľadovej plochy trénujú najmenší, v ostatných dvoch tretinách tí
starší,“
priblížil tréner. Zároveň dodal, že by radi
vytvorili oficiálne mužstvo alebo nejaké združenie. „Deti by
tak mali väčšiu motiváciu. Je to predsa len iné, keď chodíte na zápasy
či turnaje. Teraz, keďže nie sme zaregistrovaní, nemôžeme sa
zúčastňovať súťaží,“
vysvetlil. Tiež sa nesmie
zabudnúť na to, že všetci hráči musia mať kompletnú výstroj.
„Začíname v podstate ešte len druhý rok. Tento šport je
dosť nákladný. Deti si zatiaľ postupne dokupujú tie časti výstroje,
ktoré im chýbajú. Ďalším problémom je aj to, že tí starší už vedia
aj dobre korčuľovať, majú kompletnú výstroj, no keďže tu nie sú také
možnosti, odchádzajú hrať do iných miest, zväčša tam, kde budú
navštevovať strednú školu.“
Marek Olčák dodal, že
v ústrety im už druhý rok vychádza Služba a mesto poskytuje ľadovú
plochu počas tréningov zdarma. Podmienkou oficiálneho klubu je aj počet
členov dvanásť a k tomu brankár. To by aj spĺňali, keby ďalším
nepotešujúcim faktom nebol problém s brankárom. Na túto pozíciu sa im
nedarí nikoho zohnať. „Je to možno aj tým, že brankár
potrebuje najdrahšiu výstroj a tým, ako človek rastie, stále je potrebné
dokupovať nové – väčšie časti výstroje.“
Registrácia
v Zväze ľadového hokeja by mohla priniesť aj výhodu ohľadom výstrojí.
„V Humennom čiastočne motivujú deti tým, že dostanú od
zväzu komplet výstroje, napríklad štartovných desať
výstrojí.“
S otázkou hokejových tréningov a vytvorenia
riadneho hokejového mužstva sme oslovili aj mesto. Dozvedeli sme sa, že
určite má záujem o rozvoj hokeja v Stropkove. „Od roku
2015 sme predĺžili počet dní prevádzky ľadovej plochy a štadión
prechádza čiastočnou rekonštrukciou. Pred aktuálnou sezónou sme okrem
iného kúpili modernejšiu rolbu. Aj pred sezónou 2017/2018 by sme chceli
opäť zlepšiť v rámci našich možností podmienky na zimnom štadióne.
Prioritou bude skvalitniť zázemie pre hráčov i verejnosť. Týmito
aktivitami chceme vytvoriť priestor na športovanie pre čo najširšiu skupinu
ľudí v zimnom období. Čo sa týka hokejového klubu, prvým krokom by malo
byť založenie občianskeho združenia, ktoré bude zastrešovať hokej
v Stropkove. Založené bude v prvej polovici tohto roka. Určite dnes aj
vzhľadom na demografický vývoj nie je možné dostať sa na úroveň
z 90-tych rokov minulého storočia, kedy v mládežníckych mužstvách hralo
vyše 100 mladých hokejistov. Je to zamerané hlavne na deti a mládež.
Cieľom je zapojiť do tréningového procesu čo najviac mladých
Stropkovčanov i detí zo širokého okolia,“
povedal primátor
mesta Stropkov, Ondrej Brendza.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter