Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Majstrovstvá okresu preložili

<p>VV OOSTZ prekladá termín Majstrovstiev okresov Svidník a Stropkov mužov
z 5. januára na 13. januára z dôvodu rekonštrukcie
telocvične na Spojenej škole vo Svidníku.
Vzhľadom k tomu, že 11. januára je na programe 19. kolo, 12. januára je
naplánované 20. kolo a 13. januára sa hrajú Majstrovstvá, VV OSTZ
udeľuje výnimku na odohratie 20. kola. To znamená, že
kluby môžu po vzájomnej dohode odohrať stretnutie tohto kola do
19. januára. V prípade, ak sa kluby nedohodnú na inom termíne, platí pre
nich termín odohratia 20. kola tak, ako je uvedené v rozpise, t.j.
12. januára.
Predseda OOSTZ

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter