Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Liga majstrov nešportových tried

<p>Aj v tomto školskom roku bola pre žiakov ZŠ Mlynská v Stropkove
zorganizovaná Liga majstrov nešportových tried, o ktorú bol veľký
záujem. Tretí ročník tejto súťaže zorganizovalo školské stredisko
záujmovej činnosti v spolupráci s učiteľmi telesnej výchovy. Zápasy sa
odohrávali v jesennej a jarnej časti v popoludňajších hodinách na
futbalovom ihrisku s umelou trávou. Do súťaže sa zapojilo 11 tried, ktoré
boli rozdelené do troch kategórii. V prvej kategórii súťažili žiaci
4. – 5. ročníka, v druhej kategórii žiaci 6. – 7. ročníka a do
tretej kategórie boli zaradení žiaci 8. – 9. ročníka. Chlapci hrali
s veľkým nasadením, s cieľom získať pre svoju triedu čo najlepšie
umiestnenie.
Vyhodnotenie:
1. kategória: 1. miesto – 4. B, 2. miesto – 4. A, 3. miesto –
5. B
Najlepší strelec: Lukáš Zápotocký 4. B – 10 gólov.
2. kategória: 1. miesto – 7. B, 2. miesto – 6. B , 3. miesto –
6. A
Najlepší strelec: Tobiáš Hutňan 6. B – 7 gólov.
3. kategória: 1. miesto – 9. A , 2. miesto – 8. B, 3. miesto –
9. B
Najlepší strelec: Samuel Bičej 9. A- 9 gólov.
Kapitáni družstiev prevezmú pre svoje triedy z rúk riaditeľa školy Ing.
Michala Jancuru poháre a diplomy. Pre najlepších strelcov sú pripravené
pekné trofeje. Ceny budú odovzdané na slávnostnej akadémii k ukončeniu
školského roka 2011/2012, ktorá sa uskutoční 28. 6. 2012 v Mestskom
kultúrnom stredisku v Stropkove.
Alžbeta Gojdičová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter