Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Hviezdicový výstup na Baňu

<p>Klub slovenských turistov Slávia Stropkov organizoval pre svojich členov a
priaznivcov turistiky v poradí už 23. ročník Hviezdicového výstupu na
Baňu. Výstupové trasy začínali v Stropkove, Duplíne a Rakovčíku. Za
krásneho slnečného počasia sa pri turistickej chate zišlo skutočne veľké
množstvo turistov zo Stropkova, Svidníka, Duplína, Mestiska a okolia. Viac
ako 60 účastníkov sa veľmi dobré a veselo zabávalo pri opekaní a
rozprávaní zážitkov z jednotlivých tras. Nečakaným spestrením bola
prítomnosť skupinky jazdcov na koňoch, ktorí výborne zapadli medzi nás a
obohatili naše zážitky. Príjemná atmosféra tejto akcie malá aj
slávnostné pokračovanie pri prestrihávaní pásky na altánku, ktorý tak
oficiálne bol sprístupnený nielen turistom, ale aj náhodným návštevníkom
turistického areálu KST Slávia Stropkov.
Nadácia TATRA BANKA nám na tento projekt schválila dotáciu
vo výške 900 €. Nakúpili sme materiál a výsledok ocenili prítomní
veľkým potleskom, keď pásku spoločne prestrihovali predseda KST Slávia
Stropkov p. Ján Vereščák a zástupkyňa TATRA BANKY p. Eva Durašková. Aj
touto cestou v mene všetkých členov KST ďakujem Nadácií TATRA
BANKA
za podporu a pomoc pri propagácií turistiky v našom
regióne.
-jv-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter