Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Hospodárenie MŠK Tesla Stropkov za prvý polrok 2018

Hlavnou činnosťou MŠK Tesla Stropkov je usporadúvanie športových
podujatí. Klub zastrešuje činnosť spolu 225 hráčom a hráčkam vo veku od
5 do 19 rokov s 12 trénermi, ktorí vlastnia akreditované licencie a
ktoré sa tiež venujú obom materským školám v našom meste. Zabezpečuje
tiež športovú prípravu raz v týždni pre deti predškolského veku.
Tréningového procesu sa zúčastňujú aj žiaci prvých ročníkov
základných škôl. Kategórie U9 až U19 sú súčasne zapojení do riadených
súťaží a počas víkendov odohrajú majstrovské zápasy. Futbalová
mládež absolvovala niekoľko turnajov nielen na Slovensku, ale aj v susednom
Poľsku. „MŠK Tesla Stropkov sa okrem talentu snaží rozvíjať
aj osobnostnú stránku mladých ľudí, má teda celospoločenský
rozmer,“
povedal D. Špilár.
Spoločnosť k 30. 6. 2018 zamestnávala 5 pracovníkov, z toho
4 pracovníci na hlavný pracovný pomer a jeden pracovník na základe dohody
o vykonaní práce. Schválené dotácie pre MŠK Tesla Stropkov za rok
2018 boli vo výške 60 tisíc eur, ktoré ale boli k 30. 6. 2018
vyčerpané. Celkové náklady MŠK Tesla Stropkov za prvý polrok predstavujú
sumu skoro 70 tisíc Eur a tržba z predaja dosiahla takmer 9 tisíc eur. Do
rozpočtu pribudlo niečo vyše 11 tisíc Eur z ÚPSVaR a z projektu „Zober
loptu nie drogy“ suma 970 Eur.
Poslanec S. Kolcún všetko zosumarizoval a zaujímala ho ďalšia vízia
dofinancovania činnosti klubu do konca roka 2018. „Zatiaľ
rátame s peniazmi, ktoré prídu na účet z prenájmu štadióna, na účte
je však plusový zostatok,“
uviedol D. Špilár a dodal, že
sú si vedomí, že je treba uhrádzať faktúry.
„Treba rátať s tým, že máme koniec septembra. Futbal sa hrá
do polovice novembra. Na MsZ sa schválilo navýšenie dotácie pre MŠK Tesla
Stropkov vo výške 15 tisíc Eur. Sú tam tiež príjmy z prenájmu
štadióna FC Tatranu Prešov, príjmy z predaja hráčov, za hosťovanie
hráčov, vstupného i sponzorského. Uvidíme, ako sa nám podarí finančne
vyjsť. Povinnosťou mesta však je mať zdravú obchodnú spoločnosť. Verím,
že sa nám to podarí,“
uviedol primátor mesta Stropkov,
ktorý je zároveň prezidentom klubu. Prehľad zápasov, ktoré má FC Tatran
Prešov odohrať bol známy pri schvaľovaní zmluvy o prenájme v letných
mesiacoch.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter