Futbal 51-52/2011

<h2>Úradná správa č. 22 zo dňa 14. decembra 2011

Sekretariát:
– Oznamuje FO OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, žK,
ČK, strelci gólov , rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.vysledky.futbalovekluby.sk
alebo http://svidnik.obfz.futbalovekluby.sk /

1. Zápisnica zo zasadnutia VV OOFZ Svidník dňa 14.12.2011
Ondavský oblastný futbalový zväz vo Svidníku.
POZVÁNKA
Rada OOFZ Vás týmto pozýva na hodnotiacu Konferenciu OOFZ , ktorá sa
uskutoční dňa 14. januára 2012 (sobota) o 10.00 hod. v priestoroch
hotela Rubin vo Svidníku. (prezentácia od 9.30 hod.)
Navrhovaný program:
Otvorenie
Schválenie programu Konferencie.
Schválenie rokovacieho poriadku
Voľba pracovného predsedníctva.
Voľba volebnej, mandátovej, návrhovej komisie.
Správa mandátovej komisie.
Správa predsedu o činnosti OOFZ od poslednej Konferencie.
Správa predsedu RK o činnosti revíznej komisie .
Správa o hospodárení OOFZ za obdobie 2010-2011.
Voľby do orgánov OOFZ – doplnenie člena Rady OOFZ.
Potvrdenie delegátov na konferenciu VsFZ a SFZ.
Schválenie zmeny Stanov OOFZ čl. 19 bod 2.
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver
2. žiada FK OOFZ o nahlásenie 1 člena na ocenenie za dlhoročnú prácu
v štruktúrach FK ( životné jubileum 50,60,70,80- rokov dožitých v roku
2011) do 5.1.2012 na sekretariát OOFZ.
3. Zvoláva zasadnutie VV OOFZ dňa 9.1.2012.
OOFZ Svidník

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter