Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Futbal 51/2008

Úradná správa OOFZ č. 17 zo dňa 10. decembra 2008

Sekretariát OOFZ:
1. Oznamuje, že zasadnutie vedúcich mužstiev účastníkov I. triedy dorastu
sa uskutoční 17. decembra 2008 (streda) o 16.00 hod. na sekretariáte OOFZ
vo Svidníku.
2. Oznamuje, že zasadnutie Výkonného výboru a Rady OOFZ sa uskutoční
17. decembra 2008 (streda) o 16.30 hod. na sekretariáte OOFZ vo
Svidníku.
OOFZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter