Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Futbal 50/2013

<p><a href=“#sprava_50_2013″>Úradná správa OOFZ</a><br>
</p>

<h2>= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =</h2>
<a name=“sprava_50_2013″></a>
<h2>Úradná správa č. 23 zo dňa 5. decembra 2013</h2>

<p><strong>Sekretariát:</strong><br>
– Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, žK,
ČK, strelci gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: <a
href=“http://www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk“>www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk</a>
a na <a href=“http://www.futbalnet.sk“>www.futbalnet.sk</a><br>
Správca ISSF upozorňuje FK OOFZ, že im bola vystavená faktúra za mesiac
november, ktorá je splatná 16.12.2013<br>
<strong>Správa zo zasadnutia VV a Rady OOFZ dňa 21.11.2013:</strong><br>
1. Zvoláva volebnú konferenciu OOFZ Svidník dňa 21.12.2013 -sobota –
o 10.00 hod v priestoroch AB reštaurácie(u richtára) vo Svidníku, zraz
o 9.30 hod.<br>
2. Vyzýva FK na písomne predkladanie kandidátov na volené funkcie OOFZ –
predseda OOFZ, členovia VV, predseda DK, predseda RK, predseda OK,
2 delegátov za členov Konferencie VSFZ za regionálne kluby OOFZ do
18.12.2013 na sekretariát OOFZ<br>
3. Klubom bola zaslaná pozvánka na volebnú Konferenciu OOFZ spolu
s návratkou- delegačným listom, ktorým sa delegát predstaví a bude mať
právo hlasovať, bez platného delegačného listu (riadne vyplneného) nebude
mať právo hlasovať.<br>
<strong>DK OOFZ:</strong><br>
1. Zastavuje činnosť za nezaplatenie faktúry za mesiac október 2013 týmto
klubom: Mestisko, Radoma, V. Mirošov, Okrúhle<br>
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má
informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a
záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: <a
href=“http://www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk“>www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk</a><br
/>
<strong>OOFZ Svidník</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter