<p>Úradná správa OOFZ

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Úradná správa č. 21 zo dňa 24. novembra 2011

Sekretariát:
– Oznamuje FO OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, žK,
ČK, strelci gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.vysledky.futbalovekluby.sk
alebo http://svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
/
Zápisnica zo zasadnutia VV a Rady OOFZ Svidník dňa 24. 11. 2011.
1.Otvorenie.
2.Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
– úlohy splnené
– úloha pre komisiu R a DZ pripraviť seminár talent R do 20.12.2011
3.Správa o činnosti Rady VSFZ – Brendza, Barvirčák, Piršč
– správa o činnosti odborných komisií – Kovaľ, Bochnovič, Holub,
Čonka
4.Schválenie výsledkov jesennej časti súťažného ročníka 2011/2012
5.Správa o finančnej situácii OOFZ.
6.Termín hodnotiacej konferencie OOFZ Svidník – 14. 1. 2012 – hotel
Rubín Svidník.
– zasadnutie VV OOFZ dňa 14.12.2011 – príprava konferencie
7. Schválila zmenu Stanov OOFZ v súlade so Stanovami SFZ a VSFZ
– upravené Stanovy OOFZ sú na stránke http://svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
8. Turnaj rozhodcov 30. 12. 2011 vo Vranove n/T – zodpovedný P. Fedeš
OOFZ Svidník

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter