Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Futbal 30-31/2012

<p>IV. liga
VI. liga Vihorlatsko – dukelská
Úradná správa OOFZ

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

IV. liga

Vyžrebovanie jesennej časti IV. ligy

Účastníci: FK Starý Smokovec – Vysoké Tatry
(postupujúci z nižšej súťaže), MFK Stará Ľubovňa (zostupujúci z III.
ligy), FK Svit, FK Drustav Svidník, Slavoj Trebišov (zostupujúci z III.
ligy), MŠK Tesla Stropkov, MŠK Spišské Podhradie, ŠK Milénium
2000 Bardejovská Nová Ves, MFK Zemplín Michalovce B, FK Košice – Barca,
TJ FK Vyšné Opátske, TJ Veľké Revištia (postupujúci z nižšej
súťaže), FK Haniska, MFK Snina, MFK Slovan Sabinov, MFK Slovan Giraltovce.
1. kolo: 29. 7. 2012 o 17.00 hod.: Stropkov – V.
Opátske, Svidník – Haniska, V. Tatry – Giraltovce.
2. kolo: 29. 8. 2012 o 17.00 hod.: V. Revištia –
Stropkov, Snina – Svidník, Giraltovce – Michalovce B.
3. kolo: 5. 8. 2012 o 16.30 hod.: Stropkov – Haniska,
Svidník – Sabinov, St. Ľubovňa – Giraltovce (v sobotu, 4. 8.
o 16.30 hod.).
4. kolo: 12. 8. 2012 o 16.30 hod.: Snina – Stropkov, V.
Tatry – Svidník, Giraltovce – Barca.
5. kolo: 19. 8. 2012 o 16.00 hod.: Stropkov – Sabinov,
Svidník – St. Ľubovňa, Svit – Giraltovce.
6. kolo: 26. 8. 2012 o 16.00 hod.: V. Tatry – Stropkov,
Svit – Svidník, Giraltovce – V. Opátske.
7. kolo: 2. 9. 2012 o 15.30 hod.: Stropkov – St.
Ľubovňa, Svidník – Giraltovce.
8. kolo: 9. 9. 2012 o 15.30 hod.: Svit – Stropkov,
Svidník – Trebišov, Giraltovce – V. Revištia.
9. kolo: 16. 9. 2012 o 15.00 hod.: Stropkov – Svidník,
Trebišov – Giraltovce.
10. kolo: 23. 9. 2012 o 15.00 hod.: Trebišov –
Stropkov, Svidník – Sp. Podhradie, Giraltovce – Haniska.
11. kolo: 30. 9. 2012 o 15.00 hod.: Stropkov –
Giraltovce, Bard. N. Ves – Svidník.
12. kolo: 7. 10. 2012 o 14.30 hod.: Stropkov – Sp.
Podhradie, Svidník – Michalovce B, Giraltovce – Snina.
13. kolo: 14. 10. 2012 o 14.30 hod.: Bard. N. Ves –
Stropkov, Barca – Svidník, Sp. Podhradie – Giraltovce.
14. kolo: 21. 10. 2012 o 14.00 hod.: Stropkov –
Michalovce B, Svidník – V. Opátske, Giraltovce – Sabinov.
15. kolo: 28. 10. 2012 o 14.00 hod.: Barca – Stropkov,
V. Revištia – Svidník, Bard. N. Ves – Giraltovce.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

VI. liga Vihorlatsko – dukelská

Vyžrebovanie VI. liga Vihorlatsko – dukelská

Účastníci: OcŠK Sečovská Polianka, FK Kamenica nad
Cirochou, FK Sedliská, OFK Agrifop Stakčín, TJ Šimonka Čierne nad Topľou,
TJ Slovan Belá nad Cirochou, TJ Družstevník Vyšný žipov, FK Soľ, FK
Drustav Hrabovčík, TJ Družstevník Breznica, TJ Družstevník Radvaň nad
Laborcom, OFK Tatran Bystré, FK Vechec, OŠK Udavské.
1. kolo: 5. 8. 2012 o 16.30 hod.: Stakčín – Breznica,
Čierne n/T. – Hrabovčík.
2. kolo: 12. 8. 2012 o 16.30 hod.: Breznica – Čierne
n/T., Hrabovčik – Belá n/C.
3. kolo: 19. 8. 2012 o 16.00 hod.: Belá n/C. –
Breznica, Udavské – Hrabovčík.
4. kolo: 26. 8. 2012 o 16.00 hod.: Breznica – Udavské
, Hrabovčík – V. žipov.
5. kolo: 2. 9. 2012 o 15.30 hod.: V. žipov – Breznica,
Soľ – Hrabovčík.
6. kolo: 9. 9. 2012 o 15.30 hod.: Breznica – Soľ,
Vechec – Hrabovčík.
7. kolo: 16. 9. 2012 o 15.00 hod.: Hrabovčík –
Breznica.
8. kolo: 23. 9. 2012 o 15.00 hod.: Vechec – Breznica,
Radvaň n/L. – Hrabovčík.
9. kolo: 30. 9. 2012 o 15.00 hod.: Breznica – Radvaň
n/L., Hrabovčík – Bystré.
10. kolo: 7. 10. 2012 o 14.30 hod.: Bystré – Breznica,
Seč. Polianka – Hrabovčík.
11. kolo: 14. 10. 2012 o 14.30 hod.: Breznica – Seč.
Polianka, Hrabovčík – Kamenica n/C.
12. kolo: 21. 10. 2012 o 14.00 hod.: Kamenica n/C. –
Breznica, Sedliská – Hrabovčík.
13. kolo: 28. 10. 2012 o 14.00 hod.: Breznica –
Sedliská, Hrabovčík – Stakčín.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Úradná správa č. 2 zo dňa 19. júla 2012

Sekretariát:
Oznamuje FO OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, žK, ČK,
strelci gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
Oznamuje FO, že regionálne noviny vyjdú až 6.8.2012, preto žiada kluby aby
sledovali ÚS na internete.
Potvrdzovanie súpisiek sa uskutoční v dňoch 1. a 2. augusta 2012 od
9.00 do 16.00 hod. na sekretariáte OOFZ.
ODDELENIE IT
l Oznamuje hlavné systémové zmeny k 1.7.12: l Zmena matričnej
príslušnosti a zmena v realizovaní transferov: každý klub má pre všetky
svoje družstvá (tímy) len jednu matriku, a to: • podľa zaradenia družstva
dospelých do súťaže; • podľa zaradenia družstva dorastu do súťaže
(pokiaľ klub nemá družstvo dospelých v súťaži); • podľa zaradenia
družstva žiakov do súťaže (pokiaľ klub nemá zaradené do súťaže ani
družstvo dospelých, ani družstvo dorastu) l Zmena v spôsobe realizácie
transferov: • transfer vybavuje a poplatok sa platí zväzu, do ktorého
patrí cieľový klub transferu hráča podľa novej matričnej príslušnosti
pre všetky vekové úrovne. Dňom 1.7.12 sa ruší preregistrácia starší
žiak – dorastenec. Je potrebné požiadať len o vystavenie nového
Registračného preukazu, prihláška k registrácii hráča už nie je
potrebná. Po 1.7.12 sa začnú vydávať „plastové“ Registračné
preukazy, ktoré sa nevydávajú na zväzoch, ale sa objednávajú cez Matriky
zväzov, alebo priamo cez ISSF (elektronická podateľňa, nutné schválenie
objednávky matrikárom). Plastové preukazy sa vyrábajú a expedujú denne a
sú doručované kuriérom na klub do 48 hodín od expedície. Ďalej
odporúča objednávať si preukazy vopred a po viac kusov (kvôli poštovnému
za dobierku). Cena jedného preukazu je 5,- € s DPH a cena dobierky je
3,42.- € s DPH. Platí sa pri preberaní dobierky kuriérom.
Plastový registračný preukaz neobsahuje klubovú príslušnosť, jeho
platnosť je 5 rokov a pri transfere hráča sa nikam neposiela (nevyrába sa
nový). Zároveň sa pre matričné účely schvaľujú nové elektronické
tlačivá (vyplniteľné formuláre). Aktuálne znenie predpisov, ako aj nových
formulárov nájdete na www stránke: http://www.futbalsfz.sk/…-tlaciva-sfz.
Komisia R a DZ:
Pozýva R a DZ dňa 28.7.2012 o 10.00 (zraz 9.30) hod. na predsezónny
seminár do motorestu Fulimex v Breznici, účasť na seminári je podmienkou
na zaradenie na listinu R a DZ pre sezónu 2012/2013. Pozývame aj nových
adeptov na rozhodcovský dres.
ŠTK OOFZ:
Vylosované čísla I. trieda:

1. Stročín 8. Lúčka
2. V. Mirošov 9. Kuková
3. Rovné 10. Duplín
4. Chotča 11. Miňovce
5. Lomné 12. Tisinec
6. Sitníky 13. Mestisko
7. Okrúhle 14. Kalnište

Vylosované čísla II: trieda:

1. Kružlová 5. V.Orlík
2. Havaj 6. Radoma
3. Baňa 7. Ladomírová
4. Bukovce 8.voľný žreb

Prihlásené mužstvá do súťaže dorastu: Breznica, Sitníky, V.
Mirošov
žiacká súťaž 3 skupiny:
A – Lúčka, Kuková, Okrúhle, Lomné, Kalnište
B – N. Olšava, Miňovce, Chotča, Tisinec, Breznica
C – Rovné, Mestisko, Duplín, Stročín
Vyžrebovanie Pohára Š – Autoservis: 29. 7. 2012 o 17.00 hod.:
Sitníky – voľný žreb Havaj – Chotča
Lúčka – Okrúhle V. Mirošov – Mestisko
Rovné – Stročín Kuková – Lomné
Kalnište – Miňovce Duplín – Tisinec
Štartovné pre súťažný ročník 2012/2013: zaplatiť do 1.augusta 2012.
I. trieda
1. Lúčka – 132 EUR
2.Sitníky – 89 EUR
3.Mestisko – 135 EUR
4.Okrúhle – 157 EUR
5.Tisinec- 24 EUR
6.Chotča – 140 EUR
7.V. Mirošov – 122 EUR
8.Miňovce – 111 EUR
9.Lomné – 187 EUR
10.Kuková – 154 EUR
11.Stročín – 111 EUR
12.Duplín – 130 EUR
13.Rovné – 43 EUR
14.Kalnište – 133 EUR
II. trieda
1.Baňa – 19 EUR
2.Havaj – 84 EUR
3.Bukovce – 0 EUR
4.V. Orlík – 54 EUR
5.Radoma – 143 EUR
6.Ladomirová – 77 EUR
7.Kružlová – 56 EUR
OOFZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter