Futbal 30-31/2009

III. liga
Z futbalových ihrísk okresov Stropkov a
Svidník

Úradná správa OOFZ č. 16 zo dňa 16. júla
2009

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

III. liga

Vyžrebovanie III. ligy – jesenná časť 2009

1. kolo: 2. 8. 2009 o 16.30 hod.: Sobrance –
Stropkov, V. Tatry – Giraltovce, Svidník – N. Hrušov
2. kolo: 5. 8. 2009 o 16.30 hod.: Stropkov – Bardejov,
Giraltovce – Snina, V.Šariš – Svidník
3. kolo: 9 . 8. 2008 o 16.30 hod.: Krásna – Stropkov,
Topoľany – Giraltovce, Svidník – V. Opátske
4. kolo: 16. 8. 2009 o 16.00 hod.: Stropkov – Svidník,
Giraltovce – Barca
5. kolo: 23. 8. 2009 o 16.00 hod.: Sp. Podhradie –
Stropkov, Sobrance – Giraltovce, Svidník – Sabinov
6. kolo: 30. 8. 2009 o 16.00 hod.: Stropkov – Lok.
Košice, Giraltovce – N. Hrušov, V. Tatry – Svidník
7. kolo: 6. 9. 2009 o 15.30 hod.: Snina – Stropkov,
Bardejov – Giraltovce, Svidník – Topoľany
8. kolo: 13. 9. 2009 o 15.30 hod.: Stropkov – Barca,
Giraltovce – V. Šariš, Sobrance – Svidník
9. kolo: 20. 9. 2009 o 15.00 hod.: N. Hrušov –
Stropkov, Krásna – Giraltovce, Svidník – Bardejov
10. kolo: 27. 9. 2009 15.00 hod.: Stropkov – V. Šariš,
Giraltovce – V. Opátske, Krásna – Svidník
11. kolo: 4. 10. 2009 o 14.30 hod.: V. Opatské –
Stropkov, Svidník – Giraltovce
12. kolo: 11. 10. 2009 o 14.30 hod.: Giraltovce –
Stropkov, Svidník – Sp. Podhradie
13. kolo: 18. 10. 2009 o 14.00 hod.: Stropkov –
Sabinov, Sp. Podhradie – Giraltovce, Lok. Košice – Svidník
14. kolo: 25. 10. 2009 o 14.00 hod.: V. Tatry –
Stropkov, Giraltovce – Sabinov, Svidník – Snina
15. kolo: 1. 11. 2009 o 13.30 hod.: Stropkov –
Topoľany, Lok. Košice – Giraltovce, Barca – Svidník
16. kolo: 8. 11. 2009 o 13.30 hod.: Stropkov –
Sobrance, N. Hrušov – Svidník, Giraltovce – V. Tatry
17. kolo: 15. 11. 2009 o 13.30 hod.: Bardejov –
Stropkov, Snina – Giraltovce, Svidník – V. Šariš
Schválené výnimky z hracích dní a časov: Sobrance
domáce stretnutia v sobotu UHČ, Giraltovce domáce stretnutia v sobotu UHČ,
Bardejov domáce stretnutia v sobotu UHČ, Lok.Košice domáce stretnutia
v sobotu UHČ v Nižnej Myšli, Krásna domáce stretnutia v nedeľu
o 10.30 hod., Topoľany domáce stretnutia v nedeľu o 10.30 hod

Prípravný futbal

Stropkov – Vranov 1:4 (1:1)
Gól: Pavlík.
Zostava Stropkova: Vateha – Fiľarský, Veselý, Pavlík,
Bujdoš, Medvec, Kapišovský, Ličko, Kentoš, Fečko, Potoma. Striedali
Parilák, Bičej, Teraz.
Stropkov – Targowiska 1:3 (1:1)
Gól: Pavlík
Zostava Stropkova: Vateha – Porkoláb, Teraz, Pavlík,
Parilák, Bujdoš, Kentoš, Jakubčo, Medvec, Potoma, Fiľarský. Striedali
Vachaľ, Bičej, Zápotocký.
Medzilaborce – Stropkov 3:1 (0:0)
Gól: Medvec.
Zostava Stropkova: Vateha – Fiľarský, Veselý Pavlík,
Parilák, Medvec, Ličko, Kentoš, Bujdoš, Potoma. Vachaľ. V stredu privíta
Stropkov na svojom trávniku o 17.00 hod. Humenné.

obrazek

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Z futbalových ihrísk okresov Stropkov a Svidník

O. Brendza verí, že s vyšším počtom mužstiev stúpne aj
kvalita súťaží

Aktívom Športovo-technickej komisie Ondavského oblastného futbalového
zväzu vo Svidník odštartovali prípravy na nový súťažný ročník
2009/2010 v kategóriách dospelých, dorastencov a žiakov. Prvou pozitívnou
správou pre futbalové hnutie v okresoch Svidník a Stropkov je návrat do
súťažného diania v podaní Bukoviec a Vyšného Mirošova.
„Teší nás, že sa futbalový život vo V. Mirošove a
Bukovciach opäť oživil. V minulosti začali postupne pracovať
v Miňovciach, N. Olšave, Tisinci, či Hrabovčíku a dnes sme radi, že
pribudli ďalšie dva kluby. V ostatných futbalových zväzoch zaznamenávajú
skôr opačný trend. Mužstvá sa zo súťaží odhlasujú, čo platí aj pre
vyššie súťaže. V našom hnutí vnímame prítomnosť V. Mirošova a
Bukoviec ako pozitívny krok a signál k tomu, že aj napriek súčasnej kríze
sa dá robiť v obciach organizovaný futbal. Veríme, že pri vyššom počte
účastníkov v súťažiach sa zvýši ich úroveň a kvalita, vďaka čomu
môže záujem o futbal ďalej rásť,“
privítal V. Mirošov a
Bukovce na futbalovej mape predseda OOFZ vo Svidníku Ondrej Brendza.
Samostatnú kapitolu v minulej sezóne tvoril prístup klubov ku konfrontácii
hráčov, ktorá je podľa Rozpisu OOFZ povinná aj v kategórii dospelých.
Napriek tomu, že postup pri vykonávaní konfrontácie je upravený
v súťažnom poriadku, mužstvá jej nevenovali adekvátnu pozornosť, čo
viedlo k nedorozumeniam. „Na aktíve sme kluby poučili, že aj
keby sa malo stretnutie začať neskôr, ku konfrontácii musia pristupovať
zodpovedne a s plnou vážnosťou. Štart hráča na cudzí registračný
preukaz zvádzal, zvádza a bude zvádzať mužstvá k tomu, aby túto praktiku
využili vo svoj prospech, preto sú vzťahy medzi klubmi vizitkou aj osobnej
statočnosti funkcionárov a hráčov. Pokiaľ sa kluby nebudú k sebe
správať korektne alebo fyzicky so zápisom o stretnutí neprekontrolujú
registračné preukazy a totožnosť hráčov, nepomôže im žiadne pravidlo.
Ak mužstvá po vykonaní konfrontácie nemajú námietky, môžu ju ešte
vzniesť po zápase a do troch pracovných dní po stretnutí musia podať
oficiálnu námietku na zväz, ktorý v týchto prípadoch poskytne odborný
servis, ale zároveň nemôže konať „ex offo“ – z úradnej
moci,“
vysvetľoval O. Brendza.
Keďže otázka neoprávneného štartu hráča – štartu hráča na cudzí
registračný preukaz – nemôže a nie je pre zväz ľahostajnou tému, bude
OOFZ reagovať na tento problém zvýšením finančných sankcií.
„V žiadnom prípade nechceme napĺňať vlastný rozpočet, ale
poučili sme kluby o postupe pri vykonávaní konfrontácie, podávaní
námietok a zároveň o dôsledkoch pri preukázanom štarte hráča na cudzí
registračný preukaz. V tejto súvislosti však chcem zdôrazniť, že ak
nastúpi hráč z nepozornosti v čase zastavenie pretekárskej činnosti,
v čase disciplinárneho konania, na neplatný RP alebo počas
práceneschopnosti je to rozdiel ako keď štart hráč nastúpi na cudzí
registračný preukaz. Preto bude vyššou pokutou sankcionovaný iba posledný
prípad,“
dodal predseda OOFZ vo Svidníku.
Pre zvýšenie korektnosti a objektívnosti hodnotenia výkonov rozhodcov
upozorňuje O. Brendza zástupcov klubov na možnosť natáčania videozáznamov
zo stretnutí. Povinnosť umožniť snímať duel kamerou pre zástupcov
hosťujúceho celku vyplýva pre domáci klub z Rozpisu OOFZ.
„Z vyšších súťaží vieme, že v prvej fáze sa natáčaniu
stretnutí bránili nielen kluby, lebo ich to zaťažovalo, ale námietky mali
aj rozhodcovia. V praxi sa však tento krok osvedčil a bol prijatý ako
prínos. Pokiaľ chceme poukázať na chybné rozhodnutia rozhodcov, delegátov,
či hrubé nešportové správanie sa hráčov, funkcionárov alebo mužstiev
musíme mať k dispozícii relevantné informácie. Pokiaľ sa stane, že
kritické situácie sa nebudú dať zo záznamu objektívne posúdiť,
z priebehu stretnutia si vieme urobiť názor o dianí na hracej ploche. Boli
by sme radi, keby kluby tento náš zámer vnímali ako snahu zvýšiť
kultúrnu, spoločenskú a športovú úroveň na štadiónoch,“

uviedol O. Brendza.
Novinkou pre nový súťažný ročník bude štruktúra tlačiva pre
ostaršenie hráčov. Podmienkou pre štart hráča, ktorý je starší ako
16 rokov a nedovŕšil 18 rokov, v kategórii dospelých bude podpis
zákonného zástupcu a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára.
Potvrdenie zväzu z tlačiva vypadáva. „Tento postup, ktorý sme
prijali po vzore VsFZ, nám priniesla prax. Pred stretnutím však musí klub
spolu s registračným preukazom predložiť aj ostaršenie. Rozhodca je
povinný skontrolovať zápis a všetci hráči, ktorí nedovŕšili ku dňu
stretnutia 18 rokov, musia mať pri registračnom preukaze ostaršenie.
V opačnom prípade nebude hráč pripustený k stretnutiu. Ak hráč bez
doloženého ostaršenia v zápase nastúpi, budú vyvodené dôsledky voči
rozhodcovi. V prípade, že klub do najbližšieho zasadnutia odborných
komisií ostaršenie doloží, začneme voči nemu iba disciplinárne konanie.
Pokiaľ si klub túto povinnosť nesplní, budú voči nemu vyvodené aj
športovo-technické dôsledky,“
upozornil O. Brendza.

obrazek

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Úradná správa OOFZ č. 16 zo dňa 16. júla 2009

ŠTK OOFZ:
1. Oznamuje, že potvrdzovanie súpisiek pre nový súťažný ročník
2009/2010 bude v dňoch 29. júla (streda) a 30. júla 2009 (štvrtok) na
sekretariáte OOFZ vo Svidníku v čase od 8.00 do 17.00 hod.
2. Oznamuje, že žrebovanie Pohára Š-Autoservis prebehne 23. júla 2009
(štvrtok) o 16.15 hod. na sekretariáte OOFZ vo Svidníku.
3. Oznamuje, že I. trieda, dospelých sa začne 9. augusta 2009 a II.
trieda, dospelých 16. augusta 2009.
4. Losovacie čísla pre I. triedu, dospelých: 1. Lúčka, 2. Kuková,
3. Miňovce, 4. V. Mirošov, 5. Tisinec, 6. Sitníky, 7. Okrúhle,
8. Lomné, 9. Mestisko, 10. Gribov, 11. N. Olšava, 12. Hrabovčík,
13. Stročín, 14. voľný žreb.
5. Losovacie čísla pre II. triedu, dospelých: 1. Rovné, 2. Bukovce,
3. Chotča, 4. Kružlová, 5. Baňa, 6. V. Orlík, 7. Staškovce,
8. Radoma, 9. Ladomirová, 10. voľný žreb.
KR a D OOFZ:
1. Oznamuje, že seminár rozhodcov a delegátov OOFZ sa uskutoční
26. 7. 2009 (nedeľa) o 9.30 hod. na štadióne v Breznici. Pozvaní sú aj
R a DZ pôsobiaci v krajských súťažiach. KR a D OOFZ zároveň pozýva
všetkých nových záujemcov a adeptov na rozhodcovský dres. Komisia
upozorňuje R, aby si priniesli športovú výstroj.
OOFZ Svidník

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter