Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Futbal 29/2012

<h2>Úradná správa č. 1 zo dňa 13. júla 2012

Sekretariát:
Oznamuje FO OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, žK, ČK,
strelci gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
ODDELENIE IT
Oznamuje hlavné systémové zmeny k 1. 7. 2012:
Zmena matričnej príslušnosti a zmena v realizovaní
transferov:
každý klub má pre všetky svoje
družstvá (tímy) len jednu matriku, a to:
• podľa zaradenia družstva dospelých do súťaže;
• podľa zaradenia družstva dorastu do súťaže (pokiaľ klub nemá
družstvo dospelých v súťaži);
• podľa zaradenia družstva žiakov do súťaže (pokiaľ klub nemá
zaradené do súťaže ani družstvo dospelých, ani družstvo dorastu)
Zmena v spôsobe realizácie transferov:
Transfer vybavuje a poplatok sa platí zväzu, do ktorého patrí cieľový klub
transferu hráča podľa novej matričnej príslušnosti pre všetky vekové
úrovne. Dňom 1. 7. 2012 sa ruší preregistrácia starší
žiak – dorastenec.
Je potrebné požiadať len o vystavenie
nového Registračného preukazu, prihláška k registrácii hráča už nie je
potrebná. Po 1. 7. 2012 sa začnú vydávať „plastové“
Registračné preukazy,
ktoré sa nevydávajú na zväzoch, ale sa
objednávajú cez Matriky zväzov, alebo priamo cez
ISSF
(elektronická podateľňa, nutné schválenie objednávky
matrikárom). Plastové preukazy sa vyrábajú a expedujú denne a sú
doručované kuriérom na klub do 48 hodín od expedície. Ďalej odporúča
objednávať si preukazy vopred a po viac kusov (kvôli poštovnému za
dobierku). Cena jedného preukazu je 5,- €
s DPH a cena dobierky je 3,42 € s DPH. Platí sa pri preberaní dobierky
kuriérom.
Plastový registračný preukaz neobsahuje klubovú príslušnosť, jeho
platnosť je 5 rokov a pri transfere hráča sa nikam
neposiela (nevyrába sa nový). Zároveň sa pre matričné účely schvaľujú
nové elektronické tlačivá (vyplniteľné formuláre). Aktuálne
znenie predpisov,
ako aj nových formulárov nájdete
na
www stránke: http://www.futbalsfz.sk/…-tlaciva-sfz.
Zápisnica zo zasadnutia VV a Rady OOFZ zo dňa 13.7.2012:
1. Schválenie výsledkov a konečných tabuliek súťažného ročníka
2011/2012.
2. Schválenie zjednotenia poplatkov so SFZ.
3. Schválenie podpory turnaja Memoriálu V. Švigara v Lomnom, ktorý sa
uskutoční dňa 29.7.2012
4. Vzala na vedomie informácie o ISSF.
ŠTK OOFZ:
Vylosované čísla I. trieda:

1. Stročín 8. Lúčka
2. V. Mirošov 9. Kuková
3. Rovné 10. Duplín
4. Chotča 11. Miňovce
5. Lomné 12. Tisinec
6. Sitníky 13. Mestisko
7. Okrúhle 14. voľný žreb

Vylosované čísla II. trieda:

1. Kružlová 5. V.Orlík
2. Havaj 6. Radoma
3. Baňa 7. Ladomírová
4. Bukovce 8. voľný žreb

Prihlásené mužstva do súťaže dorastu: Breznica, Sitníky, V.
Mirošov
žiacká súťaž 3 skupiny:
A – Lúčka, Kuková, Okrúhle, Lomné
B – N. Olšava, Miňovce, Chotča, Tisinec, Breznica
C – Rovné, Mestisko, Duplín, Stročín
Prvé kolo Pohára Š-Autoservis sa odohrá 29.7.2012 o 17.00 hod.,
vyžrebovanie dvojíc sa uskutoční 19.7.2012 o 16.00 hod. na sekretariáte
OOFZ.
Štartovné pre súťažný ročník 2012/2013:
I. trieda
1. Lúčka – 132 EUR
2. Sitníky – 89 EUR
3. Mestisko – 135 EUR
4. Okrúhle – 157 EUR
5. Tisinec- 24 EUR
6. Chotča – 140 EUR
7. V. Mirošov – 122 EUR
8. Miňovce – 111 EUR
9. Lomné – 187 EUR
10. Kuková – 154 EUR
11. Stročín – 111 EUR
12. Duplín – 130 EUR
13. Rovné – 43 EUR
II. trieda
1. Baňa – 19 EUR
2. Havaj – 84 EUR
3. Bukovce – 0 EUR
4. V. Orlík – 54 EUR
5. Radoma – 143 EUR
6. Ladomirová – 77 EUR
7. Kružlová – 56 EUR
OOFZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter