Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Futbal 28/2015

<p><a href=“#sprava_28_2015″>Úradná správa OOFZ</a><br>
</p>

<h2>= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =</h2>
<a name=“sprava_28_2015″></a>
<h2>Úradná správa č. 1 zo dňa 2. júla 2015</h2>

<p><strong>Sekretariát:</strong><br>
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, žK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: <a
href=“http://www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk“>www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk</a>
a na <a href=“http://www.futbalnet.sk“>www.futbalnet.sk</a><br>
<strong>Oznamuje, že od 6.7.2015 do 19.7.2015 bude sekretariát OOFZ
zatvorený pre čerpanie dovolenky.</strong><br>
<strong>ŠTK OOFZ:</strong><br>
<strong>Vyžrebované čísla pre súťažný ročník 2015/2016</strong><br>
<strong>6. liga dospelí: hrá sa dvojkolovo – začiatok súťaže
9.8.2015</strong><br>
1 – Lúčka, 2 – Kuková, 3 – Chotča, 4 – Stročín, 5 – Radoma,
6 – Sitníky, 7 – Rovné, 8 – Lomné, 9 – Mestisko, 10 –
Hrabovčík, 11 – Miňovce, 12 – Tisinec, 13 – Breznica, 14 –
Kalnište<br>
7. liga dospelí: hrá sa dvojkolovo – začiatok súťaže 23.8.2015<br>
1. Kružlová, 2. V. Orlík, 3. Gribov, 4. Ladomirová, 5. Bukovce,
6. Baňa, 7. Havaj<br>
<strong>4. liga dorast: hrá sa trojkolovo – začiatok súťaže
6.9.2015</strong><br>
1 – V. Mirošov, 2 – Lomné, 3 – Sitníky, 4 – Rovné, 5 –
Hrabovčík, 6 – Chotča<br>
<strong>3. liga žiaci:</strong><br>
<strong>sk. A- hrá sa trojkolovo – začiatok súťaže 5.9.2015</strong><br
/>
1 – Lúčka, 2 – Kalnište, 3 – Kuková, 4 – Okrúhle-Radoma, 5 –
Giraltovce<br>
<strong>sk. B – hrá sa trojkolovo – začiatok súťaže
5.9.2015</strong><br>
1 – Havaj, 2 – Breznica, 3 – Miňovce, 4 – Stročín, 5 – V.
Mirošov, 6 – Tisinec<br>
<strong>Pohár predsedu OOFZ Svidník – I. kolo – 2.8.2015</strong><br>
<strong>Kompletné vyžrebovanie súťaží je na stránke <a
href=“http://www.futbalnet.sk“>www.futbalnet.sk</a></strong><br>
<strong>KR a DZ OOFZ:</strong><br>
<strong>Pozýva R a DZ na predsezónny seminár a fyzické previerky, ktoré sa
uskutočnia dňa 25.7.2015(sobota) v Stropkove. Zraz na umelej tráve
v Stropkove: R o 9.00 hod. a DZ o 10.30 hod.</strong><br>
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má
informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a
záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: <a
href=“http://www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk“>www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk</a><br
/>
<strong>OOFZ Svidník</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter