Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Futbal 28/2014

<p><a href=“#sprava_28_2014″>Úradná správa OOFZ</a><br>
</p>

<h2>= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =</h2>
<a name=“sprava_28_2014″></a>
<h2>Úradná správa č. 42 zo dňa 3. júla 2014</h2>

<p><strong>Sekretariát:</strong><br>
– Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, žK,
ČK, strelci gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: <a
href=“http://www.svidnik.obfz.futbalovekluby“>www.svidnik.obfz.futbalovekluby</a>.
sk a na <a href=“http://www.futbalnet.sk“>www.futbalnet.sk</a><br>
Pozýva členov VV OOFZ a predsedov odborných komisii OOFZ na zasadnutie dňa
9. 7. 2014 o 17.00 hod. – sekretariát OOFZ Svidník<br>
VV OOFZ Svidník na základe rozhodnutia zo dňa 4. 6. 2014 zvoláva dňa
11. 7. 2014 o 17. 00 hod. riadnu Konferenciu OOFZ Svidník v priestoroch
reštaurácie AB / budova mestského úradu/ vo Svidníku.<br>
Členovia riadnej Konferencie: P. Gajdoš, A. Gužo, I. Malačina, J. Tirer, M.
Hančák, P. Gálik, R. Fatľa, S. Krifka, J. Prusák, J. Vasilik, M. Hospodár,
M. Holub, A. Tyč, M. Darivčák, J. Viravec, L. Košč, L. Bojčik, J.
Hudáček, J. Boroš, M. Mačoško, M. Petraník, Ľ. Komišák, Š. Kožlej, S.
Baka<br>
Informuje kluby, že im v ISSF bola vystavená faktúra za mesiac jún, ktorá
je splatná do 10. 7. 2014 a jej uhradenie je podmienkou na zaradenie do
súťaži<br>
<strong>ŠTK OOFZ:</strong><br>
Zvoláva dňa 11. 7. 2014 Aktív klubov OOFZ Svidník o 17.00 hod.
v priestoroch reštaurácie AB / budova mestského úradu/ vo Svidníku.<br>
<strong>DK OOFZ:</strong><br>
Zastavuje činnosť za neuhradenie zberných faktúr za máj 2014: ŠK Mineral
Dubová,<br>
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má
informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a
záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: <a
href=“http://www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk“>www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk</a><br
/>
<strong>OOFZ Svidník</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter