Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Futbal 26/2014

<p><a href=“#mladeznicky_futbal_26_2014″>Mládežnícky futbal</a><br>
<a href=“#okres_26_2014″>Z futbalových ihrísk okresov Stropkov a
Svidník</a><br>
<a href=“#sprava_26_2014″>Úradná správa OOFZ</a><br>
</p>

<h2>= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =</h2>
<a name=“mladeznicky_futbal_26_2014″></a>
<h2>Mládežnícky futbal</h2>

<p>V sobotu 21. júna odohrali futbalové nádeje stropkovského futbalu svoje
posledné stretnutia s úspešnými výsledkami. Po turnaji v Lipanoch si
vybojovali prvé miesto vo svojej skupine.<br>
<strong>Výsledky: Stropkov – Lipany 7:1</strong> (góly: Druga 3, Biľ,
Fatľa, Marčišin, Ripper), <strong>SAFI Prešov 4:2</strong> (Ivančo 2,
Druga, Biľ), <strong>FAMT Prešov</strong> 7:2 (Marčišin, Biľ, Druga, Nemec,
Veselý T., Fatľa, Veselý D.)<br>
Tréner Kamil Pavlík chce na záver poďakovať nielen hráčom za dosiahnuté
výsledky, ale predovšetkým rodičom, ktorí ochotne a nezištne počas celej
sezóny pomohli pri preprave chlapcov na jednotlivé turnaje.<br>
<strong>-kp-</strong></p>

<h3>Konečné tabuľky žiackych mužstiev MŠK Tesla v sezóne 2013/2014</h3>

<p>Prvé štyri mužstvá postúpili do nadstavbovej časti, kde hrali
s najlepšími mužstvami z I. žiackej ligy Stred. Zvyšné mužstvá hrali
dvojkolovo o konečné umiestnenie.</p>

<p><strong>I. liga – Základná časť U15</strong></p>

<table style=“text-align:left“>
<tbody>
<tr>
<th> </th>

<th>1. Prešov</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>16</th>

<th> </th>

<th>1</th>

<th> </th>

<th>1</th>

<th> </th>

<th>78:6</th>

<th> </th>

<th>49</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>2. Michalovce</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>12</th>

<th> </th>

<th>3</th>

<th> </th>

<th>3</th>

<th> </th>

<th>58:13</th>

<th> </th>

<th>39</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>3. Bardejov</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>11</th>

<th> </th>

<th>4</th>

<th> </th>

<th>3</th>

<th> </th>

<th>46:17</th>

<th> </th>

<th>37</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>4. Košice</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>10</th>

<th> </th>

<th>5</th>

<th> </th>

<th>3</th>

<th> </th>

<th>53:22</th>

<th> </th>

<th>35</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>5. Stropkov</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>10</th>

<th> </th>

<th>2</th>

<th> </th>

<th>6</th>

<th> </th>

<th>30:34</th>

<th> </th>

<th>32</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>6. Poprad</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>4</th>

<th> </th>

<th>3</th>

<th> </th>

<th>11</th>

<th> </th>

<th>14:39</th>

<th> </th>

<th>15</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>7. Trebišov</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>4</th>

<th> </th>

<th>3</th>

<th> </th>

<th>11</th>

<th> </th>

<th>15:55</th>

<th> </th>

<th>15</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>8. Sp. Nová Ves</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>4</th>

<th> </th>

<th>3</th>

<th> </th>

<th>11</th>

<th> </th>

<th>22:47</th>

<th> </th>

<th>15</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>9. Lipany</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>3</th>

<th> </th>

<th>4</th>

<th> </th>

<th>11</th>

<th> </th>

<th>11:45</th>

<th> </th>

<th>13</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>10. Snina</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>1</th>

<th> </th>

<th>2</th>

<th> </th>

<th>15</th>

<th> </th>

<th>8:57</th>

<th> </th>

<th>5</th>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><strong>Nadstavbová časť U15</strong></p>

<table style=“text-align:left“>
<tbody>
<tr>
<th> </th>

<th>1. Stropkov</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>14</th>

<th> </th>

<th>3</th>

<th> </th>

<th>3</th>

<th> </th>

<th>57:15</th>

<th> </th>

<th>45</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>2. Lipany</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>10</th>

<th> </th>

<th>4</th>

<th> </th>

<th>6</th>

<th> </th>

<th>25:25</th>

<th> </th>

<th>34</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>3. Poprad</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>8</th>

<th> </th>

<th>5</th>

<th> </th>

<th>7</th>

<th> </th>

<th>27:28</th>

<th> </th>

<th>29</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>4. Sp. Nová Ves</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>8</th>

<th> </th>

<th>1</th>

<th> </th>

<th>11</th>

<th> </th>

<th>27:37</th>

<th> </th>

<th>25</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>5. Trebišov</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>5</th>

<th> </th>

<th>5</th>

<th> </th>

<th>10</th>

<th> </th>

<th>22:41</th>

<th> </th>

<th>20</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>6. Snina</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>5</th>

<th> </th>

<th>2</th>

<th> </th>

<th>13</th>

<th> </th>

<th>16:28</th>

<th> </th>

<th>17</th>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><strong>I. liga – Základná časť U14</strong></p>

<table style=“text-align:left“>
<tbody>
<tr>
<th> </th>

<th>1. Michalovce</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>16</th>

<th> </th>

<th>1</th>

<th> </th>

<th>1</th>

<th> </th>

<th>90:8</th>

<th> </th>

<th>49</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>2. Prešov</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>14</th>

<th> </th>

<th>2</th>

<th> </th>

<th>2</th>

<th> </th>

<th>68:7</th>

<th> </th>

<th>44</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>3. Bardejov</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>10</th>

<th> </th>

<th>2</th>

<th> </th>

<th>6</th>

<th> </th>

<th>65:29</th>

<th> </th>

<th>32</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>4. Košice</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>9</th>

<th> </th>

<th>3</th>

<th> </th>

<th>6</th>

<th> </th>

<th>31:24</th>

<th> </th>

<th>30</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>5. Poprad</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>9</th>

<th> </th>

<th>3</th>

<th> </th>

<th>6</th>

<th> </th>

<th>41:32</th>

<th> </th>

<th>30</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>6. Sp. Nová Ves</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>8</th>

<th> </th>

<th>4</th>

<th> </th>

<th>6</th>

<th> </th>

<th>46:29</th>

<th> </th>

<th>28</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>7. Stropkov</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>8</th>

<th> </th>

<th>3</th>

<th> </th>

<th>7</th>

<th> </th>

<th>46:32</th>

<th> </th>

<th>27</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>8. Lipany</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>3</th>

<th> </th>

<th>1</th>

<th> </th>

<th>14</th>

<th> </th>

<th>17:88</th>

<th> </th>

<th>10</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>9. Snina</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>2</th>

<th> </th>

<th>0</th>

<th> </th>

<th>16</th>

<th> </th>

<th>12:81</th>

<th> </th>

<th>6</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>10. Trebišov</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>1</th>

<th> </th>

<th>1</th>

<th> </th>

<th>16</th>

<th> </th>

<th>12:98</th>

<th> </th>

<th>4</th>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><strong>Nadstavbová časť U14</strong></p>

<table style=“text-align:left“>
<tbody>
<tr>
<th> </th>

<th>1. Stropkov</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>17</th>

<th> </th>

<th>2</th>

<th> </th>

<th>1</th>

<th> </th>

<th>73:15</th>

<th> </th>

<th>53</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>2. Poprad</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>13</th>

<th> </th>

<th>2</th>

<th> </th>

<th>5</th>

<th> </th>

<th>57:30</th>

<th> </th>

<th>41</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>3. Sp. Nová Ves</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>11</th>

<th> </th>

<th>3</th>

<th> </th>

<th>6</th>

<th> </th>

<th>63:31</th>

<th> </th>

<th>36</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>4. Snina</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>6</th>

<th> </th>

<th>2</th>

<th> </th>

<th>12</th>

<th> </th>

<th>23:53</th>

<th> </th>

<th>20</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>5. Lipany</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>4</th>

<th> </th>

<th>4</th>

<th> </th>

<th>12</th>

<th> </th>

<th>27:57</th>

<th> </th>

<th>16</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>6. Trebišov</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>2</th>

<th> </th>

<th>1</th>

<th> </th>

<th>17</th>

<th> </th>

<th>23:80</th>

<th> </th>

<th>7</th>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><strong>I. liga – Základná časť U13</strong></p>

<table style=“text-align:left“>
<tbody>
<tr>
<th> </th>

<th>1. Prešov</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>0</th>

<th> </th>

<th>0</th>

<th> </th>

<th>327:34</th>

<th> </th>

<th>54</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>2. Michalovce</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>15</th>

<th> </th>

<th>0</th>

<th> </th>

<th>3</th>

<th> </th>

<th>176:74</th>

<th> </th>

<th>45</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>3. Košice</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>12</th>

<th> </th>

<th>0</th>

<th> </th>

<th>6</th>

<th> </th>

<th>193:70</th>

<th> </th>

<th>36</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>4. Bardejov</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>11</th>

<th> </th>

<th>0</th>

<th> </th>

<th>7</th>

<th> </th>

<th>210:82</th>

<th> </th>

<th>33</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>5. Poprad</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>10</th>

<th> </th>

<th>2</th>

<th> </th>

<th>6</th>

<th> </th>

<th>146:82</th>

<th> </th>

<th>32</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>6. Sp. Nová Ves</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>9</th>

<th> </th>

<th>1</th>

<th> </th>

<th>8</th>

<th> </th>

<th>132:159</th>

<th> </th>

<th>28</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>7. Stropkov</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>5</th>

<th> </th>

<th>0</th>

<th> </th>

<th>13</th>

<th> </th>

<th>66:215</th>

<th> </th>

<th>15</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>8. Trebišov</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>4</th>

<th> </th>

<th>0</th>

<th> </th>

<th>14</th>

<th> </th>

<th>58:210</th>

<th> </th>

<th>12</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>9. Lipany</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>4</th>

<th> </th>

<th>0</th>

<th> </th>

<th>14</th>

<th> </th>

<th>48:221</th>

<th> </th>

<th>12</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>10. Snina</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>0</th>

<th> </th>

<th>1</th>

<th> </th>

<th>17</th>

<th> </th>

<th>31:240</th>

<th> </th>

<th>1</th>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><strong>Nadstavbová časť U13</strong></p>

<table style=“text-align:left“>
<tbody>
<tr>
<th> </th>

<th>1. Poprad</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>2</th>

<th> </th>

<th>0</th>

<th> </th>

<th>188:51</th>

<th> </th>

<th>56</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>2. Sp. Nová Ves</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>14</th>

<th> </th>

<th>1</th>

<th> </th>

<th>5</th>

<th> </th>

<th>164:82</th>

<th> </th>

<th>43</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>3. Stropkov</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>9</th>

<th> </th>

<th>1</th>

<th> </th>

<th>10</th>

<th> </th>

<th>116:119</th>

<th> </th>

<th>28</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>4. Lipany</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>9</th>

<th> </th>

<th>0</th>

<th> </th>

<th>11</th>

<th> </th>

<th>72:118</th>

<th> </th>

<th>27</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>5. Trebišov</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>6</th>

<th> </th>

<th>0</th>

<th> </th>

<th>14</th>

<th> </th>

<th>71:147</th>

<th> </th>

<th>18</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>6. Snina</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>1</th>

<th> </th>

<th>2</th>

<th> </th>

<th>17</th>

<th> </th>

<th>49:143</th>

<th> </th>

<th>5</th>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><strong>I. liga – Základná časť U12</strong></p>

<table style=“text-align:left“>
<tbody>
<tr>
<th> </th>

<th>1. Prešov</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>17</th>

<th> </th>

<th>0</th>

<th> </th>

<th>1</th>

<th> </th>

<th>235:49</th>

<th> </th>

<th>51</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>2. Košice</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>15</th>

<th> </th>

<th>0</th>

<th> </th>

<th>3</th>

<th> </th>

<th>195:63</th>

<th> </th>

<th>45</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>3. Stropkov</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>10</th>

<th> </th>

<th>2</th>

<th> </th>

<th>6</th>

<th> </th>

<th>167:112</th>

<th> </th>

<th>32</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>4. Michalovce</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>9</th>

<th> </th>

<th>1</th>

<th> </th>

<th>8</th>

<th> </th>

<th>98:118</th>

<th> </th>

<th>28</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>5. Bardejov</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>9</th>

<th> </th>

<th>0</th>

<th> </th>

<th>9</th>

<th> </th>

<th>156:134</th>

<th> </th>

<th>27</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>6. Poprad</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>7</th>

<th> </th>

<th>2</th>

<th> </th>

<th>9</th>

<th> </th>

<th>94:114</th>

<th> </th>

<th>23</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>7. Sp. Nová Ves</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>7</th>

<th> </th>

<th>1</th>

<th> </th>

<th>10</th>

<th> </th>

<th>132:124</th>

<th> </th>

<th>22</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>8. Snina</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>7</th>

<th> </th>

<th>1</th>

<th> </th>

<th>10</th>

<th> </th>

<th>72:145</th>

<th> </th>

<th>22</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>9. Lipany</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>3</th>

<th> </th>

<th>1</th>

<th> </th>

<th>14</th>

<th> </th>

<th>49:202</th>

<th> </th>

<th>10</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>10. Trebišov</th>

<th> </th>

<th>18</th>

<th> </th>

<th>1</th>

<th> </th>

<th>2</th>

<th> </th>

<th>15</th>

<th> </th>

<th>48:185</th>

<th> </th>

<th>5</th>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><strong>Nadstavbová časť U12</strong></p>

<table style=“text-align:left“>
<tbody>
<tr>
<th> </th>

<th>1. Stropkov</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>13</th>

<th> </th>

<th>2</th>

<th> </th>

<th>5</th>

<th> </th>

<th>194:81</th>

<th> </th>

<th>41</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>2. Sp. Nová Ves</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>12</th>

<th> </th>

<th>3</th>

<th> </th>

<th>5</th>

<th> </th>

<th>175:96</th>

<th> </th>

<th>39</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>3. Poprad</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>9</th>

<th> </th>

<th>4</th>

<th> </th>

<th>7</th>

<th> </th>

<th>118:99</th>

<th> </th>

<th>31</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>4. Snina</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>10</th>

<th> </th>

<th>0</th>

<th> </th>

<th>10</th>

<th> </th>

<th>86:109</th>

<th> </th>

<th>30</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>5. Lipany</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>5</th>

<th> </th>

<th>3</th>

<th> </th>

<th>12</th>

<th> </th>

<th>62:143</th>

<th> </th>

<th>18</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>6. Trebišov</th>

<th> </th>

<th>20</th>

<th> </th>

<th>4</th>

<th> </th>

<th>2</th>

<th> </th>

<th>14</th>

<th> </th>

<th>58:165</th>

<th> </th>

<th>14</th>
</tr>
</tbody>
</table>

<h3>Starší žiaci vicemajstrami Slovenska</h3>

<p>Po nedávnom 5. mieste na celoslovenskom turnaji Coca Cola Cup sa
stropkovskí starší žiaci opäť predstavili medzi najlepšími mužstvami
Slovenska vo svojej kategórii. Tentoraz sa však nehralo na „veľké“
ihrisko, ale zhruba na jeho štvrtinu (4 hráči + brankár). Cez okresné a
krajské kolo v Prešove, sa prebojovali na celoslovenské finále do Trnavy.
Pre neprítomnosť žiackych trénerov, ktorí odcestovali na sústredenie,
viedol žiakov tréner stropkovského áčka Jozef Lehocký. Po postupe zo
skupiny, kde zdolali Trnavu a Bratislavu, porazili v semifinále Nitru. V boji
o titul však podľahli Michalovciam 0:2. Aj napriek tejto prehre zaknihovali
pekný úspech, ktorý opäť potvrdil, že stropkovskí žiaci patria medzi
slovenskú elitu. O to viac je zarážajúca predstava, že v budúcej sezóne
majú nastúpiť do druhej najvyššej východoslovenskej lige. Najlepším
brankárom turnaja sa stal talentovaný Šimon Paluba.<br>
<strong>Zápasy v skupine:</strong> Stropkov – Michalovce 1:3 (gól:
Vrábeľ), Trnava 4:2 (Špak 2, Vrábeľ, Jaselský), Bratislava 3:1 (Potoma,
Vrábeľ, Paluba)<br>
<strong>Semifinále:</strong> Stropkov – Nitra 5:2 (Potoma, Blanár, Špak,
Farkaš, Vrábeľ)<br>
<strong>Finále:</strong> Stropkov – Michalovce 0:2.<br>
<strong>-eb-</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““
title=“Horný rad zľava: Dávid Špak (kapitán mužstva), Ladislav Vrábeľ, Filip Farkaš, Pavol Blanár, Maroš Belina“
style=“dolný rad zľava:Ondrej Paluba, Tomáš Jesenský, Šimon Paluba, Denis Potoma, Maroš Jaselský“
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2014-06/26-ziaci-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2014-06/26-ziaci-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

<h2>= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =</h2>
<a name=“okres_26_2014″></a>
<h2>Z futbalových ihrísk okresov Stropkov a Svidník</h2>

<h3>Vyhlásili najlepšiu Jedenástku OOFZ</h3>

<p>V polčasovej prestávke sobotného pohárového finále vyhlásili
predstavitelia OOFZ aj Jedenástku I. triedy v sezóne 2013/2014. Medzi
najlepšími hráčmi uplynulého ročníka sa objavilo viacero nových
tvárí.<br>
Do elitnej zostavy sa dostali: Radovan Vaňko (FK Drustav Hrabovčík), Šimon
Fedor (TJ Družstevník Kuková), Michal Vyravec (TJ Družstevník Rovné),
Patrik Ľuberda (Sokol Sitníky), Ľuboš Suchanič (ŠK Duplín), Marek Bučko
(FK Tisinec), Jozef Kovalčík (TJ Družstevník V. Mirošov), Dávid Danko
(Sokol Sitníky), Vladmir Havrila (FK Drustav Hrabovčík), Peter Kentoš (TJ
Družstevník V. Mirošov), Patrik Pankuch (TJ Topľan Kalnište).</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2014-06/26-jedenastka-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2014-06/26-jedenastka-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

<h3>Profily ocenených hráčov</h3>

<p><strong>Radovan Vaňko (FK Drustav Hrabovčík):</strong> Pod vedením
trénera Juraja Bučeka st. zbieral prvé brankárske skúsenosti
v dorasteneckých tímoch MFK Dukla Svidník, kde pôsobil v mladšom a
staršom doraste a okúsil aj A-mužstvo. Ešte v dorasteneckom veku prestúpil
do prvoligového dorastu MŠK Tesla Stropkov. Po skončení dorasteneckého veku
prešiel do A-tímu Stropkova, neskôr v rámci vojenskej služby hrával
v Rožňave a v 1. FC Tatran Prešov okúsil aj atmosféru tímu I. a II.
seniorskej ligy. Po návrate z Prešova sa vrátil do Svidníka a momentálne
pôsobí v tíme Hrabovčíka. Brankárske umenie má rád a pokiaľ mu to
zdravie dovolí, bude sa s ním zabávať ešte dlho.<br>
<strong>Šimon Fedor (TJ Družstevník Kuková):</strong> Tento obojnohý
obranca je odchovancom kukovského futbalu, ktorý hájil farby Kukovej od
žiackych rokov. Na ihrisku svojou bojovnosťou a neoblomnosťou, vierou vo
víťazstvo ide príkladom ostatným spoluhráčom . Mimo ihriska je sympatický
chlap, ktorý neváha pomôcť ostatným<br>
<strong>Michal Vyravec (TJ Družstevník Rovné):</strong> Začínal
v mládežníckych kategóriách Svidníka, kde pôsobil aj v seniorskom
mužstve. Tam patril k oporám mužstva a bol aj v Jedenástke VsFZ Košice.
Michal pôsobil aj v FK Hrabovčík, ktorého je kmeňovým hráčom,
v súčasnosti hosťuje v FK Rovn. Tam podáva spoľahlivé výkony a aj jeho
zásluhou sa klub v tejto sezóne umiestnil v popredí tabuľky.<br>
<strong>Patrik Ľuberda ( Sokol Sitníky):</strong> S futbalom začínal
v Tesle Stropkov. Po nástupe na strednú školu odišiel do žP Šport
Podbrezová. Tam pôsobil v mladšom a staršom doraste. Po ukončení strednej
školy sa vrátil domov a odvtedy oblieka dres Sokola Sitníky. Dokáže
zahrať, tak v obrane, ako aj v zálohe. Väčšinu sezóny však odohral na
stopérskom poste. Je to nekompromisný tvrdý obranca, ktorý neuhne zo
žiadneho súboja. Vyniká predvídavosťou počas zápasu, v hre hlavou a je
dobre technicky vybavený. Je jedným z pilierov sitníckej defenzívy.<br>
<strong>Ľuboš Suchanič (ŠK Duplín):</strong> Je odchovancom MŠK Stropkov,
kde prešiel žiackymi i dorasteneckými kategóriami. Po krátkej prestávke
bez futbalu pokračoval v ŠK Duplín. Patrí medzi stabilných a najlepších
hráčov mužstva. Medzi jeho veľmi dobré futbalové stránky patrí najmä
prehľad v hre, periférne videnie, dobrá kondícia a výborná kopacia
technika. Hráva na poste stopéra. Od založenie klubu je kapitánom mužstva a
svojim vystupovaním a bojovnosťou je príkladom pre ostatných hráčov na
ihrisku i mimo hracej plochy.<br>
<strong>Marek Bučko (FK Tisinec):</strong> V drese MŠK Tesla Stropkov
prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami. V šestnástich bol vo
výbere slovenskej reprezentácie. V dorasteneckom drese si zahral I. ligu. Po
prechode do A tímu hral so Stropkovom druhú najvyššiu súťaž. Neskôr
pôsobil v susednom Svidníku, opäť v Stropkove a pol roka hosťoval
v Kračúnovciach. V I. triede nastupoval za Nižnú Olšavu, z ktorej
prestúpil do Tisinca, kde vyhral aj svoj prvý okresný titul.<br>
<strong>Jozef Kovalčík (TJ Družstevník V. Mirošov):</strong> S futbalom
začínal v útlom veku a už ako šesťročný nastúpil do prípravky
Stropkova, kde následne prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami.
V poslednom roku účinkovania v doraste bol kapitánom mužstva I.
dorasteneckej ligy. Následne prešiel do A-mužstva, kde strávil jeden rok.
Následne hosťoval na Sitníkoch, Veľkom Šariši, Breznici a V. Mirošove.<br
/>
<strong>Dávid Danko (Sokol Sitníky):</strong> S futbalom začínal
v Stropkove, kde hrával až do mladšieho dorastu. Po návrate do FO Sokol
Sitníky krátko pôsobil v doraste, no následne prešiel k mužstvu
dospelých. Je to typ moderného útočníka. Je veľmi dobre fyzicky stavaný,
vžíva sa v súbojoch jeden proti jednému, nerobí mu problém obísť aj
viacero súperových hráčov. Dávid je dobre technicky vybavený útočník,
ktorý svojimi kľučkami a futbalovými fintami zaujme nejedného futbalového
fanúšika. V tejto sezóne potvrdil svoju pozíciu kanoniera, kedy až do
posledného kola bojoval o post najlepšieho strelca súťaže a s 26 gólmi
skončil ma treťom mieste<br>
<strong>Vladmir Havrila (FK Drustav Hrabovčík):</strong> Jeho začiatky sú
späté s Bardejovskou Novou Vsou, odkiaľ odišiel ako dorastenec na
hosťovanie do Partizána Bardejov. Po skončení dorasteneckého veku sa
vrátil naspäť do Bardejovskej Novej Vsi a po absolvovaní letnej prípravy
odišiel na hosťovanie do Hrabovčíka, kde je doteraz. V uplynulej sezóne
skončil ako druhý najlepší strelec I. triedy s 27 gólmi. Účasť
v jedenástke ho milo prekvapila a ďakuje všetkým, ktorí pri ňom stoja.<br
/>
<strong>Peter Kentoš (TJ Družstevník V. Mirošov):</strong> Ako 6-ročný
nastúpil do prípravky MŠK Tesla Stropkov, kde hrával až do staršieho
dorastu, s ktorým v súťažnom ročníku 2005/2006 postúpil do I.
dorasteneckej ligy. Ako 18 a 19- ročný reprezentoval Slovensko. V roku
2007 prestúpil do 1. FC Tatran Prešov, v ktorom hrával jeden súťažný
ročník za dorast a do roku 2011 za juniorku. Potom sa vrátil na polročné
hosťovanie do materského MŠK Tesla Stropkov. Nasledovali polročné
hosťovania v TJ Sokol Ľubotice, FK Starý Smokovec – Vysoké Tatry,
s ktorým postupoval do Majstrovstiev regiónu. Ďalšou zastávkou bol OŠK
Fintice a od roku 2013 háji farby TJ Družstevník Vyšný Mirošov,
s ktorým sa stal v ročníku 2013/2014 majstrom okresu Svidník a Stropkov a
zároveň najlepším strelcom súťaže.<br>
<strong>Patrik Pankuch (TJ Topľan Kalnište):</strong> Patrik začínal
s futbalom v mládežníckych kategóriách v Giraltovciach, kde na turnaji
Fragaria Cup pomohol mužstvu k 3. miestu. Ako dorastenec Giraltoviec sa
tešil z postupu do II. ligy dorastu. Rodák z obce Mičakovce svoje ďalšie
pôsobenie spojil s mužstvom Kalništia, kde patrí medzi hráčov, ktorí
dokážu rozhodovať zápasy. Bez problémov dokáže zahrať na
ktoromkoľvek poste.</p>

<h3>Odchovanci proti sebe</h3>

<p>Sprievodným podujatím finále o pohár Škoda Autoservis bolo stretnutie
odchovancov stropkovského futbalu proti jeho súčasným hráčom. V drese
odchovancov sa predstavili hráči ako Špilár, Jamroškovič, Bilas, M.
Dolutovský, Jakubčo, Haraščák, či bratia Patrik a Filip Špakovci. Aj
napriek územnej prevahe súpera a inkasovanému gólu dokázali hráči
súčasného áčka súboj otočiť a zvíťazili 5:1. O góly sa postarali
Burcák, Staško, Demčo, Polaščík a Poľák, za odchovancov skóroval
Špilár.<br>
<strong>-eb-</strong></p>

<h3>TJ Družstevník Vyšný Mirošov – FO Sokol Sitníky 5:3 (2:1)</h3>

<p>Súťažný ročník 2013/2014 vyvrcholil uplynulú sobotu tradičným
finále Pohára Š-Autoservis. Diváci na stropkovskom štadióne videli
reprízu toho minuloročného, za zmienku však stojí fakt, že mužstvo
Sitníkov sa do finále prebojovalo po štvrtýkrát v rade, pričom v rokoch
2011 a 2012 dvíhali hráči Sokola nad hlavu víťazný pohár.<br>
V súboji dvoch popredných celkov okresnej súťaže mali od začiatku navrch
technicky disponovaní hráči V. Mirošova. Sitníčania im však boli
dôstojným súperom, aj keď Vateha mal počas celého zápasu menej práce ako
dvojica brankárov Sokola. Okresný majster skúšal pozornosť J. Kovalčíka
st. už od začiatku, no napriek prevahe sa do vedenia dostali Sitníky.
V 9. min. využili chybu v strede obrany Mirošova, po osi Berežný –
Kirňák sa lopta dostala k Dankovi a ten z rohu pokutového územia zakončil
presne. Odpoveď na seba nenechala dlho čakať. Po štvrťhodine hry založil
peknú akciu v strede poľa Ľ. Kentoš, ktorý kolmicou vysunul J.
Kovalčíka, na jeho center ešte nedosiahol Durkáč, ale nabiehajúci Motyka
z 11 m umiestnenou strelou vyrovnal. Mirošovčania mali navrch, na druhej
strane Sitníky hrozili najmä z brejkových situácií. V 27. min. vybojoval
zdanlivo stratenú loptu aktívny P. Kentoš, po jeho prihrávke sa na ľavej
strane uvoľnil dobre hrajúci J. Kovalčík, presne našiel opäť P. Kentoša
a po jeho presnom zakončení favorit prvýkrát viedol. Zakrátko sa
Mirošovčania dostali do prečíslenia, keď po akcii Ľ. Kentoša vyrazili
štyria hráči proti dvom sitníckym obrancom. Motyka však kombináciu
zabrzdil a jeho zakončenie tiež nebolo ideálne. Po prestávke tempo hry
upadlo, Mirošov poľavil a Sitníky sa začali viac osmeľovať. V 62. min.
nariadil mladý rozhodca Horochonič po diskutabilnom faule Suchaniča na
prenikajúceho Danka penaltu a Skysľak vyrovnal na 2:2. O minútu na to
zahrávali Mirošovčania roh – Kovalčík našiel presným centrom
nekrytého P. Kentoša a najlepší strelec I. triedy technickou parádou dostal
svoje mužstvo opäť do vedenia. Zlom v zápase prišiel v 71. min. Po
jednej z akcií Sitníkov zahral vo vlastnej 16-tke rukou Calko. Hvizd rozhodcu
však nezaznel a z následného protiútoku zaznamenal P. Kentoš svoj tretí
gól v zápase na 4:2. Do streleckej listiny sa napokon zapísal aj dobre
hrajúci J. Kovalčík ml. Po akcii P. Kentoša bol v pokutovom území
Sitníkov faulovaný a z penalty stanovil na 5:2. Sitníky ani tento moment
nezlomil, na ihrisku nerezignovali a bojovali až do konca. V 86. min. kopal
priamy kop z 20 m Danko. Vateha jeho strelu podcenil a bolo 5:3. Na druhej
strane mali Sitníky šťastie pri nedôrazných zakončeniach Motyku i Ľ.
Kentoša. Skóre sa už do konca nezmenilo a z finálového víťazstva sa po
roku zaslúžene tešili hráči V. Mirošova.<br>
<strong>žK:</strong> Calko, Suchanič, Ľ. Kentoš – Berežný, M. Ľuberda,
Danko, D. Kovalčík<br>
<strong>Zostava V. Mirošov:</strong> Vateha – Suchanič, Vaňko, Kočiš,
Adamica, P. Kentoš, Calko, Ľ. Kentoš, Durkáč (82. Bilas), Motyka, J.
Kovalčík ml.<br>
<strong>Zostava Sitníky:</strong> J. Kovalčík st. (46. Paľa) – Nemec,
Materňák, D. Kovalčík, Kirňák, Pô Ľuberda, Skysľak, Hajduk (76.
Čenger), M. Ľuberda, Berežný (76. Glovacký), Danko.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““
title=“P. Kentoš si prevzal aj cenu za najlepšieho strelca I. triedy“
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2014-06/26-pohar-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2014-06/26-pohar-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“Štvrté finále Sitníkom nevyšlo“
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2014-06/26-pohar-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2014-06/26-pohar-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““
title=“Mirošovčania obhájili pohárové prvenstvo“
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2014-06/26-pohar-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2014-06/26-pohar-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

<h2>= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =</h2>
<a name=“sprava_26_2014″></a>
<h2>Úradná správa č. 40 zo dňa 19. júna 2014</h2>

<p><strong>Sekretariát:</strong><br>
– Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, žK,
ČK, strelci gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: <a
href=“http://www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk“>www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk</a>
a na <a href=“http://www.futbalnet.sk“>www.futbalnet.sk</a><br>
<strong>ŠTK OOFZ:</strong><br>
1. Schvaľuje výsledky víkendových stretnutí.<br>
2. ŠTK upozorňuje kluby, že na stránke <a
href=“http://www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty“>www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty</a>
sa nachádza Registračný formulár Prihláška do súťaže, alebo v systéme
ISSF, položke – Dokumenty – je umiestnená Prihláška do súťaže na
nový súťažný ročník, ku ktorej má prístup každý klubový manažér.
Túto žiadame vyplnenú zaslať na OOFZ Svidník do 01. 07. 2014. Prihláška
do súťaže sa vyplňuje pre každé družstvo zvlášť/ na prihláške musia
byť overené podpisy štatutárov FK/<br>
<strong>Spolu s prihláškou treba dodať aj prílohy k prihláške, ktoré
sú uvedené v nasledujúcom texte:</strong><br>
Z dôvodu, že sa pri fakturácii nákladov prostredníctvom mesačnej zbernej
faktúry objavili vážne nedostatky vo fakturačných údajoch FK, žiadame FK,
ktorých družstvá dospelých budú štartovať v súťažnom ročníku
2014/2015 v súťažiach riadených OOFZ Svidník o zaslanie nasledovných
kópií dokladov (príloha k prihláške do súťaží):<br>
– výpis z obchodného registra (a.s., obchodné spoločnosti, komanditné
spoločnosti, s.r.o), prípadne výpis zo živnostenského registra, registra
občianskych združení,<br>
– potvrdenie o pridelení IČO Štatistickým úradom SR,<br>
– osvedčenie o registrácii daňového identifikačného čísla (DIČ),<br>
– osvedčenie o registrácii pre DPH (IČ DPH – v prípade, že FK je
platcom DPH<br>
V prípade, že za FK uhrádza fakturované čiastky iný subjekt (napríklad
obec a pod.) a tak sú nastavené aj fakturačné údaje, predloží FK:<br>
– písomný súhlas tohto subjektu (napr. obec), ako aj všetky kópie dokladov
o fakturačných údajoch (IČO, DIČ, prípadne IČ DPH).<br>
Uvedené kópie dokladov priložte k prihláške do súťaží, prípadne
doručte na OOFZ Svidník najneskôr do konania aktívu ŠTK.<br>
Zároveň upozorňujeme FK, že OOFZ Svidník považuje za aktuálne platné
údaje o FK výhradne údaje uvedené v ISSF a za všetky údaje uvedené
v ISSF zodpovedá klub a prípadné zmeny štatutárnych orgánov, ISSF
manažéra, sídla a pod. je potrebné vo vlastnom záujme v čo najkratšom
čase aktualizovať.<br>
<strong>DK OOFZ:</strong><br>
Trestá hráča FO Kuková Petra Tkáča-1188663 – pozastavením výkonu
športovej činnosti na 1 stretnutie, od 19.6.2014, podľa čl. 37/5a DP
(5žk), poplatok 10,- Eur.<br>
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má
informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a
záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: <a
href=“http://www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk“>www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk</a><br
/>
<strong>OOFZ Svidník</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter