Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Futbal 10/2013

<p>Úradná správa OOFZ

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Úradná správa č. 23 zo dňa 28. februára 2013

Sekretariát:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, žK, ČK,
strelci gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
žiada: FK V. Mirošov, FK Radoma, aby si urýchlene zaregistrovali klubových
manažérov ISSF (tlačiva na zaregistrovanie sú na našej internetovej
stránke v menu Tlačiva OOFZ), bez klubových manažérov ISSF nemôžu kluby
vykonávať žiadne matričné úkony. Všetky ostatné kluby OOFZ Svidník už
majú zaregistrovaných klubových manažérov ISSF.
– VV na svojom zasadnutí dňa 26.2.2013 prerokoval:
– spôsob a výšku odmeňovania R a DZ v jarne j časti súťaže
– zavedenie elektronického zápisu od jarnej časti súťaže
– schválil termín seminára R a DZ , termín Aktívu klubov OOFZ
– určil termín vypracovania nových Stanov OOFZ v súlade so SFZ do
15.5.2013
– schválil štart hráčov vo všetkých súťažiach OOFZ na nové RP od
jarnej časti súťaže
– nariaďuje R a DZ zaslať svoje mailové adresy na OOFZ do 15.3.2013 mailom
na oofz&amp;#64;stonline.sk
Zvoláva zasadnutie VV a Rady OOFZ dňa 12.3.2013 o 17.00 hod. na
sekretariáte OOFZ Svidník
Zvoláva aktív klubov OOFZ dňa 16. marca 2013 (sobota) o 15.00 hod.
v motoreste Fulimex Breznica
Komisia R a DZ zvoláva na seminár R a DZ dňa 16.3.2013 (sobota)
o 10.00 hod. (zraz 9.30 hod.) v motoreste Fulimex Breznica, účasť na
seminári je podmienkou účinkovania v jarnej časti súťaží OOFZ,
študijný materiál na seminár – nové pravidla futbalu, rozpis súťaži
OOFZ, futbalové normy
SPRÁVCA SÚŤAžÍ ISSF – Matrika:
Od jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 platia len nové platové
registračné preukazy. Staré RP v papierovej forme strácajú od
1.1.2013 platnosť a nebude možne povoliť štart hráča v jarnej časti
súťaže na starý papierový preukaz (žiacke, dorastenecké, dospelé),
žiadame FO, aby urýchlene vymieňali staré papierové registračné preukazy
za nové plastové karty. Klubový manažér ISSF nahrá fotografiu hráča do
systému ISSF a požiada cez elektronickú podateľňu o vydanie
registračného preukazu. Po schválení správcom ISSF klub dostane kuriérskou
službou zásielku nových preukazov , za každý preukaz zaplatí 5 EUR +
poštovné
Zoznam klubov, ktoré vyčerpali finančné prostriedky na zaplatenie poplatkov
za prejednanie na ŠTK, DK a majú doplatiť tieto finančné čiastky:

Kuková – 9 Eur Sitníky – 37 Eur
Lomné – 9 Eur Mestisko – 47 Eur
Breznica – 16 Eur Chotča – 57 Eur
N. Olšava – 34 Eur V. Mirošov – 74 Eur

Tieto finančné prostriedky treba uhradiť do začiatku jarnej časti
súťaže.
OOFZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter