<h3>Úradná správa č. 22 zo dňa 24. januára 2013

Sekretariát:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, žK, ČK,
strelci gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
žiada: FK V. Mirošov, FK Radoma, FK V. Orlík aby si urýchlene zaregistrovali
klubových manažérov ISSF (tlačiva na zaregistrovanie sú na našej
internetovej stránke v menu Tlačiva OOFZ), bez klubových manažérov ISSF
nemôžu kluby vykonávať žiadne matričné úkony. Všetky ostatné kluby
OOFZ Svidník už majú zaregistrovaných klubových manažérov ISSF.
SPRÁVCA SÚŤAžÍ ISSF – Matrika:
Od jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 platia len nové
platové registračné preukazy. Staré RP v papierovej forme strácajú od
1.1.2013 platnosť a nebude možne povoliť štart hráča v jarnej časti
súťaže na starý papierový preukaz ( žiacke, dorastenecké, dospelé),
žiadame FO, aby urýchlene vymieňali staré papierové registračné preukazy
za nové plastové karty. Klubový manažér ISSF nahrá fotografiu hráča do
systému ISSF a požiada cez elektronickú podateľňu o vydanie
registračného preukazu. Po schválení správcom ISSF klub dostane kuriérskou
službou zásielku nových preukazov, za každý preukaz zaplatí 5 EUR +
poštovné

Oznamujeme FK, že dňa 16.2.2013 (sobota) od 9.00 hod. sa v zasadačke
Obvodného úradu Prešov (ul. Námestie mieru 3) uskutoční seminár ohľadom
Informačného systému slovenského futbalu – ISSF (ako pracovať so
systémom – prestupy, hosťovania, vypisovanie zápisov, zberné faktúry a
pod.). Prednášať prídu: zástupca SFZ – p. Letko, zástupca VsFZ – p.
Majláthová. Odporúčame, aby sa seminára zúčastnili kluboví manažéri,
ktorí vedia so systémom pracovať.
Zoznam klubov, ktoré vyčerpali finančné prostriedky na zaplatenie
poplatkov za prejednanie na ŠTK, DK a majú doplatiť tieto finančné
čiastky:

Kuková – 9 Eur Sitníky – 37 Eur
Lomné – 9 Eur Mestisko – 47 Eur
Breznica – 16 Eur Chotča – 57 Eur
N. Olšava – 34 Eur V. Mirošov – 74 Eur
Tieto finančné prostriedky treba uhradiť do začiatku jarnej časti
súťaže.

OOFZ Svidník

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter