Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Futbal 05/2013

<h3>Úradná správa č. 22 zo dňa 24. januára 2013

Sekretariát:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, žK, ČK,
strelci gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
žiada: FK V. Mirošov, FK Radoma, FK V. Orlík aby si urýchlene zaregistrovali
klubových manažérov ISSF (tlačiva na zaregistrovanie sú na našej
internetovej stránke v menu Tlačiva OOFZ), bez klubových manažérov ISSF
nemôžu kluby vykonávať žiadne matričné úkony. Všetky ostatné kluby
OOFZ Svidník už majú zaregistrovaných klubových manažérov ISSF.
SPRÁVCA SÚŤAžÍ ISSF – Matrika:
Od jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 platia len nové
platové registračné preukazy. Staré RP v papierovej forme strácajú od
1.1.2013 platnosť a nebude možne povoliť štart hráča v jarnej časti
súťaže na starý papierový preukaz ( žiacke, dorastenecké, dospelé),
žiadame FO, aby urýchlene vymieňali staré papierové registračné preukazy
za nové plastové karty. Klubový manažér ISSF nahrá fotografiu hráča do
systému ISSF a požiada cez elektronickú podateľňu o vydanie
registračného preukazu. Po schválení správcom ISSF klub dostane kuriérskou
službou zásielku nových preukazov, za každý preukaz zaplatí 5 EUR +
poštovné

Oznamujeme FK, že dňa 16.2.2013 (sobota) od 9.00 hod. sa v zasadačke
Obvodného úradu Prešov (ul. Námestie mieru 3) uskutoční seminár ohľadom
Informačného systému slovenského futbalu – ISSF (ako pracovať so
systémom – prestupy, hosťovania, vypisovanie zápisov, zberné faktúry a
pod.). Prednášať prídu: zástupca SFZ – p. Letko, zástupca VsFZ – p.
Majláthová. Odporúčame, aby sa seminára zúčastnili kluboví manažéri,
ktorí vedia so systémom pracovať.
Zoznam klubov, ktoré vyčerpali finančné prostriedky na zaplatenie
poplatkov za prejednanie na ŠTK, DK a majú doplatiť tieto finančné
čiastky:

Kuková – 9 Eur Sitníky – 37 Eur
Lomné – 9 Eur Mestisko – 47 Eur
Breznica – 16 Eur Chotča – 57 Eur
N. Olšava – 34 Eur V. Mirošov – 74 Eur
Tieto finančné prostriedky treba uhradiť do začiatku jarnej časti
súťaže.

OOFZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter