Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Fotonávrat k bežeckým pretekom Stropkovská dvadsiatka a Stropkovská desiatka

<table class=“noborder“>

Poďakovanie sponzorom XXXIII. ročníka Stropkovskej dvadsiatky a II.
ročníka Stropkovskej desiatky

Klub bežcov Stropkov ďakuje za pomoc pri organizácii
pretekov

Hlavní sponzori: VCC International Corporation, AGM Worx,
s.r.o., JUDr. Ondrej Brendza – poslanec mestského zastupiteľstva, SCBC
s.r.o., STROPTEL, s.r.o., Dachcom s.r.o., Cukráreň BUPO – Ján Bujdoš,
Pekáreň Šandal – Juraj Maťaš, EMPE Nealko – Marián Pecuch
Sponzori: Tektonika, s.r.o., Conroof, s.r.o., ŠM Autoservis,
s.r.o., JODO Breznica, Ing. Milan Bzdil – poslanec PSK, ZŠ Konštantínova,
Global-PA, s.r.o., Kovorob, s.r.o., PD ONDAVA Stropkov, Furmanec, s.r.o.,
D-trans – Dušan Večurkovský, DREVMAT – Jozef Materňák, CK Eurotour,
Ing. Karol Motyka, Kmiť, s.r.o. (logo), KAMENÁRSTVO – Jozef Fiľarský,
SKLENÁRSTVO – Pavol Jadlovský, Coltsun Consult, s.r.o., SLOVGLASS,
KVETINÁRSTVO – Antónia Rothová, Zdravotná služba – Jozef Švahla, ZOO
PARK Stropkov, OcÚ Tokajík, OcÚ Breznica, OcÚ Vyšná Olšava, ALFA
STAV – Ján žatkovič, Ing. Igor Gnap, Ing. Peter Vateha, Gabriel Foťko.
Mediálny partner: Stropkovské Spektrum

Foto: D. Durilla, S. Lehocký.
Autor titulnej fotografie na plagáte XXXIII. ročníka Stropkovskej
20 V. Ivanko

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter