Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Európsky týždeň športu na Gymnáziu v Stropkove

September je v každej škole
akýmsi rozbehovým mesiacom. Doznieva energia načerpaná cez prázdniny,
doznieva aj teplo a slnečné dni. V dňoch 23. až 30. septembra, kedy bol
vyhlásený Európsky týždeň športu, sa aj v tomto šk. roku naša škola
zapojila svojou akciou Beh zdravia, ktorá zvyšuje aktívny pohyb žiakov
v prírode.

V piatok na prvých dvoch hodinách naše žiačky, členky krúžku prvej
pomoci a členky Slovenského červeného kríža na štyroch stanovištiach
prezentovali ukážky rýchleho poskytnutia prvej pomoci pri rozličných
situáciách, kardiopulmonálnej resuscitácie, t. j. masáže srdca a umelého
dýchania, techniky obväzovania, pomoc pri bežných školských poraneniach
či pri nehodách v prírode. Žiaci sa intenzívne vžívali do úlohy
raneného i toho, kto pomoc poskytuje, a tak zisťovali, že rýchlo a správne
zasiahnuť v potrebnej situácii si skutočne vyžaduje šikovnosť a
rozvahu.
Keď sa nad okolitými kopcami začala dvíhať hmla a ukazoval sa krásny deň,
žiaci školy aj so svojimi učiteľmi sa vybrali do prírody vybavení
plastovými vrecami, do ktorých zbierali odpadky, ktoré našli počas cesty.
Človek by neveril, že sa postupne naplnilo niekoľko plných vriec.
Potom v určený čas zo školy vybehlo prvé štafetové družstvo
s pochodňou Behu zdravia, aby po trase gymnázium – Majerská ulica –
Bankovská hora odovzdalo štafetu druhému družstvu, ktoré pri kaplnke na
Kozinci odovzdalo štafetu tretiemu družstvu. To odbehlo k novému altánku na
Horpkoch pri dvojkríži. Odtiaľ vyštartovalo štvrté družstvo k rozhľadni
na kopci, ktoré na mape nesie meno Ščerbovka. Spolu so žiakmi sa aktívne do
behu zapojili aj niektorí učitelia. Niektorí zo žiakov absolvovali celú
trasu Behu zdravia.
Krátko pred poludním sa celá škola zišla pod rozhľadňou. Bola to krásna
príležitosť urobiť zábery z okolia Stropkova, no spoločná fotografia
učiteľov a žiakov v tvare obrovskej sedemdesiatky urobená z výšky
rozhľadne zrejme vojde medzi najkrajšie zábery. V týchto dňoch sa
stropkovské Gymnázium chystá na oslavy svojej sedemdesiatročnej existencie a
takto sme ukázali, že tú sedemdesiatku tvoríme doslova my všetci.
V ten deň sme si všetci uvedomili, že pre každú vekovú kategóriu
predstavuje pravidelný pohyb obrovský prínos do života, pretože zlepšuje
zdravotný stav, prináša radosť a odbúrava stres. Preto by mal byť aktívny
pohyb pre každého človeka nenahraditeľnou súčasťou života.
-sc-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter