Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Do Stropkovského plaveckého maratónu sa zapojilo 258 plavcov

<p>Stropkovská krytá plaváreň je
v prevádzke už desať rokov. Pri príležitosti tohto okrúhleho jubilea
zorganizovala Základná škola na Konštantínovej ulici v spolupráci
s mestom prvý ročník Stropkovského plaveckého maratónu, do ktorého sa
mohli zapojiť všetci plávajúci Stropkovčania, ale aj plavci zo širokého
okolia. O desiatej dopoludnia sa okolo bazéna zhromaždili najmladší
plavci.

<p>„Stalo sa pravidlom, že pri tomto bazéne sa stretávame pri
rôznych príležitostiach, súťažiach, na hodinách telesnej výchovy,
pretože naša škola je známa tým, že od prvého ročníka vyučujeme
plávanie. Dnes je pre nás výnimočný deň. Rozhodli sme sa zorganizovať
Stropkovský plavecký maratón pod záštitou nášho zriaďovateľa, Mesta
Stropkov, aby sme si pripomenuli 10. výročie fungovania tejto krytej
plavárne a zároveň vyzdvihli význam plávania pre naše zdravie. Aj touto
cestou by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na fungovaní,
prevádzke a financovaní plavárne, aby slúžila nielen našim žiakom, ale aj
širokej verejnosti. Týmto plaveckým maratónom by sme chceli v Stropkove
odštartovať novú tradíciu,“
povedala na slávnostnom
otvorení riaditeľka Základnej školy na Konštantínovej ulici Tatiana
Spišáková. Nasledoval krátky príhovor primátora mesta Petra Obrimčáka a
potom už maratón odštartoval prvý plavec – Paľko Džopko
z 2. A triedy. Postupne skočilo do bazéna až 258 účastníkov. Do akcie
sa zapojilo 107 plavcov zo ZŠ na Konštantínovej, 35 žiakov zo ZŠ na
Mlynskej, 26 detí z CZŠ sv. Petra a Pavla, 18 žiakov zo ZŠ na
Hrnčiarskej, 31 stropkovských gymnazistov, šiesti študenti SOŠE,
17 príslušníkov Policajného zboru, šesť zamestnancov ÚPSVaR, traja
zamestnanci MsÚ, široká verejnosť mala v bazéne deväť zástupcov.
Plavecký maratón sa začal o desiatej ráno, skončil o šiestej podvečer.
Za ten čas sa plavcom podarilo preplávať úctyhodných 27 250 metrov.
Najmladšími účastníkmi boli Sára Stašková a Jakub Jankanič.
Organizátori ich odmenili trofejou a medailou. Najstarší účastník Ján
Farbanec si vyslúžil vecnú cenu. žrebovala sa aj odmena pre najpočetnejšie
zastúpenú rodinu. Z darčekového koša sa napokon tešili športovo
založení Saxovci. Všetci účastníci si domov okrem krásnej spomienky na
vydarenú akciu odniesli aj certifikát o účasti, ktorý im poslúži aj ako
jeden voľný vstup na plaváreň.
Sponzormi Stropkovského plaveckého maratónu boli: AGM WORX
s.r.o., Reštaurácia Poľovníček, MUDr. Dawod Kwaja, Lekárne ELIXÍR a
PROXIMA, RENSPO s.r.o.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter