Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Do pozornosti priaznivcom stolného tenisu

Hoci vonku prevláda ešte letné počasie, ktoré dáva zelenú prevažne
športom, ktoré sa hrajú pod holým nebom Výkonný výbor Ondavského
oblastného stolnotenisového zväzu vo Svidníku už v tomto období
pripravuje nový ročník medziokresnej stolnotenisovej súťaže.

Pracovný aktív TJ, ŠK, oddielov spojený so žrebovaním sa uskutoční
7. 9. 2009 (pondelok) o 16.30 hod. v Bowling clube –
Športová hala vo Svidníku. VV OOSTZ predbežne počíta s minuloročnými
účastníkmi V. ligy, ale veľmi rád by privítal na žrebovaní aj nové
stolnotenisové družstva, či už z okresu Svidník (smer na Krajnú Poľanu,
Okrúhle, Vyšný Mirošov, Cerninu a Giraltovskú dolinu), ale aj z okresu
Stropkov (smer na Havaj, Vislavu, Turany, Vojtovce, Lomné). V prípade záujmu
o štart v novom ročníku môžete bližšie informácie získať u predsedu
stolnotenisového zväzu Miroslava Kurečka na telefónnom čísle
0905 977 842.
Miroslav Kurečko, predseda OOSTZ

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter