Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Do pozornosti priaznivcom stolného tenisu

Výkonný výbor Ondavského oblastného stolnotenisového zväzu vo
Svidníku pripravuje nový ročník medziokresnej stolnotenisovej súťaže.
Pracovný aktív TJ, ŠK, oddielov spojený so žrebovaním sa uskutoční
09.09.2019 (pondelok) o 17.00 hod. v Bowling clube –
Športová hala vo Svidníku. VV OOSTZ predbežne počíta s minuloročnými
účastníkmi V. ligy, ale veľmi rád by privítal na žrebovaní aj nové
stolnotenisové družstvá. Ondavský oblastný stolnotenisový zväz prichádza
s ponukou pre nové stolnotenisové oddiely, že môže vytvoriť ligu,
v ktorej by štartovali trojčlenné družstvá. V tom prípade by bolo
možné hrať iba na jednom stole.
V prípade záujmu o štart v novom ročníku môžete bližšie informácie
získať u predsedu stolnotenisového zväzu Miroslava Kurečka na telefónnom
čísle 0905 977 842.
Predseda OOSTZ, Miroslav Kurečko

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter