Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň športu a zábavy v Miňovciach

<p>Obecný úrad v Miňovciach už tradične v letných mesiacoch pre občanov
obce organizuje deň športu a zábavy a bolo tomu tak aj uplynulú sobotu.
Tohtoročný deň bol výnimočný aj tým, že si pripomíname 585. výročie
prvej písomnej zmienky o našej obci. Po týždni príprav sme v sobotu
o 14.00 hod. mohli oznámiť už nedočkavým, hlavne deťom, že začíname.
S pomocou učiteliek z miestnej ZŠ a MŠ odštartovali súťaže pre
najmenších, ktorí súťažili v rôznych športových disciplínach a
oplatilo sa, každý zúčastnený dostal malú pozornosť, najšikovnejší
boli ocenení zvlášť. Po súťažiach sa mohli deti do sýtosti vyskákať na
nafukovacom hrade a trampolíne, na záver si mohli zajazdiť na poníkovi,
ktorý im ochotne slúžil. Prišli sa ukázať aj jazdecké kone z neďalekej
breznickej farmy, no na tie sa mohli deti iba pozerať. Pozreli sa aj na
ukážky kynologického klubu zo Stropkova, ktoré zaujali už aj dospelých.
Dospelí si tiež mohli zasúťažiť, ženy aj muži. Chytaním vypusteného
zajaca na ihrisko a futbalom, v ktorom ženatí svojim výkonom zdolali
slobodných a za víťazstvo si od starostu obce prevzali súdok dobrého piva,
sme súťaže uzavreli. O hlad sa postarala pani kuchárka z našej školskej
kuchyne v podobe dobrého guľáša a neskôr grilované klobásy udržali
účastníkov pri sile až do neskorých večerných hodín. Občerstvenie
v podobe malinoviek a piva bolo zabezpečené aj vďaka sponzorom podujatia.
Záver dňa patril tombole, najväčší záujem bol o bicykel, ktorý až na
druhý pokus žrebovania skončil u pani Katky. Po celý čas sa o dobrú
náladu staral DJ Ľubo. O vydarený deň sa zaslúžili okrem pekného
počasia aj sponzori podujatia – Ľubo Paščinský PTM, Jozef Dubas, Juraj
Grosman Javor s. r. o., JUDr. Marek Bujdoš, Miroslav Mojsej, Petráš Jozef
Vinotéka, Juraj Maťaš Pekáreň Šandal, Slávka Smoligová – kozmetika a
Tibor Boroš. Vďaka patrí aj poslancom OZ a všetkým, ktorí prispeli
k zdarnému priebehu dňa. Dovidenia o rok.<br>
<strong>-mm-</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-07/30-31-minovce-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/sport/2015-07/30-31-minovce-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter