Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Celkové výsledky Ondavskej detskej cyklotour

<h3>Kategória 8 – 11 roční</h3>

<table style=“text-align:left“>
<tbody>
<tr>
<th> </th>

<th>por. Meno a priezvisko</th>

<th> </th>

<th>1. kolo</th>

<th> </th>

<th>2. kolo</th>

<th> </th>

<th>3. kolo</th>

<th> </th>

<th>Celkový súčet</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>1. Tamara Bujdošová</th>

<th> </th>

<th>100</th>

<th> </th>

<th>100</th>

<th> </th>

<th>100</th>

<th> </th>

<th>300</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>2. Klára Rusinková</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>80</th>

<th> </th>

<th>80</th>

<th> </th>

<th>160</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>3. Alex Martfalková</th>

<th> </th>

<th>80</th>

<th> </th>

<th>45</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>125</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>4. Zuzana Drobňáková</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>60</th>

<th> </th>

<th>50</th>

<th> </th>

<th>110</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>4. Terezka Bujdošová</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>50</th>

<th> </th>

<th>60</th>

<th> </th>

<th>110</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>6. Šimona Cichá</th>

<th> </th>

<th>60</th>

<th> </th>

<th>40</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>100</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>7. Ema Fecková</th>

<th> </th>

<th>50</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>50</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>1. Jozef Fiľarský</th>

<th> </th>

<th>100</th>

<th> </th>

<th>100</th>

<th> </th>

<th>100</th>

<th> </th>

<th>300</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>2. Alex Gombita</th>

<th> </th>

<th>80</th>

<th> </th>

<th>60</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>140</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>3. Štefan Drobňák</th>

<th> </th>

<th>50</th>

<th> </th>

<th>36</th>

<th> </th>

<th>50</th>

<th> </th>

<th>136</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>4. Ján Samuel Lepeta</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>40</th>

<th> </th>

<th>60</th>

<th> </th>

<th>100</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>5. Matej Konvalina</th>

<th> </th>

<th>60</th>

<th> </th>

<th>32</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>92</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>6. Jozef Sakara</th>

<th> </th>

<th>32</th>

<th> </th>

<th>24</th>

<th> </th>

<th>32</th>

<th> </th>

<th>88</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>7. Martin Šeršeň</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>80</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>80</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>7. Timotej Paňko</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>80</th>

<th> </th>

<th>80</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>9. Dávid Kozák</th>

<th> </th>

<th>45</th>

<th> </th>

<th>29</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>74</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>10. Richard Petruška</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>26</th>

<th> </th>

<th>40</th>

<th> </th>

<th>66</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>10. Samuel Pira</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>50</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>50</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>12. Norbert Antoš</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>45</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>45</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>12. Dominik Petrik</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>45</th>

<th> </th>

<th>45</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>14. Štefan Szolos</th>

<th> </th>

<th>40</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>40</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>15. Max Merflák</th>

<th> </th>

<th>36</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>36</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>15. Viktor Vateha</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>36</th>

<th> </th>

<th>36</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>17. Šimon Tchir</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>29</th>

<th> </th>

<th>29</th>
</tr>
</tbody>
</table>

<h3>Karegória 12 – 15 roční</h3>

<table style=“text-align:left“>
<tbody>
<tr>
<th> </th>

<th>por. Meno a priezvisko</th>

<th> </th>

<th>1. kolo</th>

<th> </th>

<th>2. kolo</th>

<th> </th>

<th>3. kolo</th>

<th> </th>

<th>Celkový súčet</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>1. Bibiana Angelovičová</th>

<th> </th>

<th>100</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>100</th>

<th> </th>

<th>200</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>1. Dávid Slivka</th>

<th> </th>

<th>100</th>

<th> </th>

<th>100</th>

<th> </th>

<th>100</th>

<th> </th>

<th>300</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>2. Marek Mačej</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>80</th>

<th> </th>

<th>80</th>

<th> </th>

<th>160</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>3. Martin Paňko</th>

<th> </th>

<th>80</th>

<th> </th>

<th>29</th>

<th> </th>

<th>50</th>

<th> </th>

<th>159</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>3. Matej Bujdoš</th>

<th> </th>

<th>45</th>

<th> </th>

<th>50</th>

<th> </th>

<th>40</th>

<th> </th>

<th>135</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>5. Jakub Petrík</th>

<th> </th>

<th>50</th>

<th> </th>

<th>45</th>

<th> </th>

<th>36</th>

<th> </th>

<th>131</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>6. Jozef Venglovič</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>60</th>

<th> </th>

<th>60</th>

<th> </th>

<th>120</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>7. Šimon Rusinko</th>

<th> </th>

<th>60</th>

<th> </th>

<th>26</th>

<th> </th>

<th>32</th>

<th> </th>

<th>118</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>8. Matej Saxa</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>45</th>

<th> </th>

<th>45</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>9. Henrich Čeladinský</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>40</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>40</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>10. Patrik Šujeta</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>36</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>36</th>
</tr>

<tr>
<th> </th>

<th>11. Vladislav Rapač</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>32</th>

<th> </th>

<th> </th>

<th> </th>

<th>32</th>
</tr>
</tbody>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter