Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Best in English (najlepší v medzinárodnom testovaní v angličtine)

Študenti Gymnázia v Stropkove sa
v novembri 2017 zapojili do medzinárodného online testovania Best in
English. Medzinárodné online testovanie Best in English je testovanie
študentov Európy z praktickej angličtiny. Cieľom súťaže je motivovať
študentov k štúdiu anglického jazyka. Súťaž zároveň umožňuje
študentom porovnať si svoju jazykovú úroveň s rovesníkmi na stredných
školách na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách Európy. Škola sa
môže do testovania zapojiť s minimálnym počtom 10 študentov vo veku
15 – 19 rokov.

Online test pozostáva z gramatiky, čítania a počúvania na úrovni B2/C1
podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (Poznámka: úroveň B2
má zvládnuť študent gymnázia pri maturitnej skúške z anglického
jazyka). Test je náročný, ako požiadavkami na vedomosti, tak svojou
dĺžkou – 60 minút. V prípade rovnosti bodov o poradí totiž rozhoduje
čas. V tomto roku sa do testovania zapojilo 24 najlepších študentov našej
školy vo vekových kategóriách 15 – 19 rokov. Oficiálne výsledky boli
zverejnené v týchto dňoch.
V rámci Európy sa v tomto školskom roku do testovania zapojilo
17612 študentov zo 750 škôl v 29 krajinách Európy. Maximálne bolo
možné získať 98 bodov, pričom pri rovnosti bodov rozhodoval dosiahnutý
čas. Najlepšími študentmi z nášho gymnázia sú:
Adam Gazdič, IV.A, 86,5 bodov,
Simona Gonosová, oktáva, 85,5 b.,
Jana Forintová, IV.A, 84,5 b.,
Filip Vašš, III.A, 83,5 b.,
Norbert Čabala, oktáva, 83 b.
Gymnázium sa v rámci Slovenska umiestnilo na 38. mieste (zo 126 zapojených
škôl v SR) a na 306. mieste (zo 750 zapojených európskych škôl).
Veríme, že študenti pri súťaži strávili príjemný čas nad praktickými
úlohami v angličtine, a zároveň si preverili svoje znalosti jedného
z najpotrebnejších a najrozšírenejších jazykov sveta, ktorý otvára
možnosti cestovať za vzdelaním, ale aj prácou do zahraničia.
PhDr. Tatiana Belovežčíková
Vedúca PK CJ, Gymnázium v Stropkove
Foto: Ing. Slavomír Cichý

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter