Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ďalšia účasť na slovenskom pohári

Mladý cyklista Norbert Petráš z Vislavy sa znova zúčastnil na už
poslednej časti SP kde tentoraz uspel na časovke s dĺžkou trate 11 km do
kopca na peknom 14. mieste a na kritériu, t.j. dlhá trať s dĺžkou 23 km
obsadil 16 miesto, čo bolo tentoraz oveľa lepšie aj pri náročnej trati
ktorá ich neminula.

Zároveň sa chcem ja ako otec ale aj v mene Norberta z celého srdca
poďakovať našim sponzorom ktorí nám veľmi radi pomohli a mali pre nás
chvíľku svojho času a hlavne pochopenia pre mladého športovca. A sú to:
klub ŠK-BOKŠA a jeho predseda M. Bujdoš, náš mechanik p. Bedruň, firma
Kovorob, osobná šoférka p. Baranová, p. Varga a samozrejme všetci tí čo
nás psychicky podporovali a držali nám palce. Verím, že aj naďalej sa nám
nebudú ľudia obracať chrbtom. Im všetkým patrí naozaj jedno veľké
ĎAKUJEM.
Jozef Petráš

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter