Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ako ďalej so stropkovskou mládežou?

<p>Po seniorskom prichádza kríza aj na stropkovský mládežnícky futbal.
Pochovávať ho azda netreba, no rozhodnutie Výkonného výboru SFZ o odňatí
licencie Grassroots veľa napovedá. Úspešní ligoví žiaci, ktorým
v uplynulej sezóne len o vlások unikla elitná nadstavba, no v skupine
o udržanie jasne kraľovali, spadnú do II. ligy. Kompetentní dnes ťažko
hľadajú odpovede, prečo sa to muselo stať, no všetci sa zhodujú, že je to
vyústenie dlhodobej agónie stropkovského futbalu.</p>

<p>Dajme teraz nabok nezáujem a neschopnosť vedenia mesta riešiť akékoľvek
(nielen futbalové) problémy. Je tu letná prestávka a tá určí ďalšie
smerovanie klubu. Bude tu ochota pokračovať v práci s mládežou aj v
„stiesnených“ podmienkach? Podarí sa talentovaných mladých futbalistov
udržať v Stropkove? Je tu vôbec priestor na rozvoj mládežníckeho futbalu
ako celku?<br>
Je tiež minimálne na hlbšiu analýzu, aký vplyv má súčasná podoba
športových tried na kvalitu mládežníckych mužstiev, ale i rozvoj športu
v meste ako celku. Sú takto zamerané triedy aj zákonitou garanciou
napredovania mládežníckeho futbalu i talentovaných jednotlivcov? Pri
pohľade na oklieštené zostavy dorastu, ktorých tréneri často nemôžu
rátať s tými najlepším, ktorí v žiackych kategóriách končia, asi
nie. Dôvodov je viacero – nezáujem pokračovať v domovskom klube, slabá
motivácia, v horšom prípade niektorí talentovaní futbalisti už
v pätnástich rokoch vešajú kopačky na klinec.<br>
Tu je dôležité zaloviť v pamäti – zlatá generácia stropkovských
futbalistov, ktorí mládežníckymi kategóriami prechádzali od konca 70-tych
po prvú polovicu 90-tych rokov minulého storočia, absolvovali tréningový
proces v rámci „futbalového krúžku“ so štatútom takpovediac
mimoškolskej aktivity. Pre túto generáciu bola I. liga štandardom a
tunajšia futbalová verejnosť si zvykla aj na pravidelnú účasť
Stropkovčanov v slovenskej seniorskej reprezentácii. Športové triedy, ako
ich v Stropkove poznáme dnes, fungujú v rámci ZŠ na Mlynskej od roku 1992,
kedy do piateho ročníka nastúpili futbalisti narodení v rokoch 1981 a
1982. Postupne prichádzali ďalší, no za posledných 22 rokov odtiaľ
nevyšiel žiadny seniorský reprezentant Slovenska. Toto je konštatovanie
reálneho stavu, nie spochybňovanie práce mládežníckych trénerov.
Nespochybňujeme ani existenciu športových tried. No fakt, že ani pri priam
ideálnych materiálnych podmienkach (v porovnaní so spomínanými
úspešnejšími predchodcami) nemajú mladí stropkovskí futbalisti záujem
pokračovať aspoň v dorasteneckých celkoch je na zamyslenie. O počte
reprezentantov či významných príjmoch z prípadných prestupov tých
najlepších nehovoriac.<br>
Ak má stropkovský futbal prežiť najbližšie obdobie, vedenie klubu
i všetci zainteresovaní by mali prediskutovať aj zásadné otázky
týkajúce sa ďalšieho smerovania mládeže. Ak nebude vôľa, zašlú slávu
Stropkova tu bude pripomínať naozaj už len starý presvitajúci nápis TJ
TESLA AGRO STROPKOV na chátrajúcej tribúne.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter