Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

2% pre kvalitnejšiu výchovu detí

Klub MŠK Tesla Stropkov vkročil do roku 2017 veľmi rezkým krokom. Na
umelej tráve prebieha tréningový proces seniorského družstva, dvoch
dorasteneckých a žiackych družstiev. Pod strechou rozvíjajú svoj talent
ďalšie dve žiacke družstvá, štyri prípravkárske tímy levíčat a dve
dievčenské družstvá.

Spolu 13 kategórií a niečo cez 200 ľudí sa každý týždeň zapája
do tréningového a zápasového kolotoča. Fanúšikom ponúkame
v pravidelných dávkach možnosť pozrieť si ich v akcii na umelej tráve,
kde odohrávajú prípravné zápasy hlavne staršie ročníky, no aj v dvoch
halách v meste. Tam súperia takmer každý víkend mladšie ročníky na
halových turnajoch. Ide o obrovský vlak, ktorý sa nám postupnými krokmi
darí rozbiehať. Tak ako každý šport či inštitúcia, je výrazne závislá
od finančného toku. S nárastom počtu družstiev nám stúpli nároky na
kvalitu tréningového procesu, čo so sebou nesie aj vyššie výdavky.
V minulom roku sme obnovili občianske združenie JUNIOR, slúžiace výhradne
pre potreby našich mládežníckych reprezentantov. Na jeho čele stojí
predseda dozornej rady, najvyššieho kontrolného orgánu v klube.
Podpredsedom a členom vedenia OZ sú tréneri mládežníckych družstiev,
čím sme efektívne prepojili obe nádoby, ktoré by mali byť spojené.
Samotný klub tak môže ťažiť z aktivít OZ, ktorého prvoradým cieľom je
výchova kvalitných hráčov a silných osobností, ktoré sa v živote
nestratia. Zaviedli sme výber členských poplatkov, ktorý je v iných
kluboch a odvetviach samozrejmý a výrazne vyšší. Náš mesačný poplatok
je vo výške 4 eur a doteraz sme tieto peniaze investovali do úhrad
štartovného na turnajoch v Korni, Jasle, či Vranove alebo Prešove. Chlapcom
sa snažíme počas majstrovských zápasov a turnajov zabezpečiť stravovací
režim, ktorý bol hradený tiež z OZ JUNIOR. Hradené boli aj niektoré
náklady na dopravu pri účasti na turnajoch počas zimných mesiacov.
Spestrili sme aj materiálne pomôcky nákupom rôznych typov lôpt a
stabilizačných doplnkov do klubovej posilňovne. Plánujeme spustiť klubovú
webstránku, kde budú jednotlivé položky a doklady prehľadne uvedené.
Výraznú pomoc nám poskytuje Slovenský futbalový zväz, ktorý nám za našu
snahu a účasť v najvyššej žiackej súťaži poskytuje finančnú
dotáciu. Takmer všetky žiacke a prípravkárske tímy sú od nového roka
oblečené v nových dresoch, zakúpili sme spolu 12 nových futbalových
bránok rôznych veľkostí, čiastočne vybavili trénerov a doplnili
tréningový materiál. Celkový chod klubu nám svojou dotáciou zabezpečuje
mesto Stropkov. Pomocnú ruku podalo aj niekoľko sponzorov, ktorých sme
uviedli na historicky prvom kalendári v modernej ére klubu. So zabezpečením
dopravy nám pomáhajú rodičia. Všetkým patrí obrovská vďaka. Samotnú
filozofiu výchovy hráča tvoria tri piliére. Tým prvým je vytvorenie
prostredia, ktoré bude slúžiť na kvalitnú prípravu všetkých hráčov.
V pláne je rekonštrukcia minimálne jednej z dostupných športových plôch
a výstavba centra mládeže. Klub sa v spolupráci s Mestom chystá reagovať
na výzvu SFZ a začať s rekonštrukciou hlavného štadióna. Druhým
piliérom našej filozofie je posilniť značku MŠK. Rozbehli sme počas roka
niekoľko projektov, ktorými sa snažíme vytvoriť a hlavne upevniť vzťahy
s bývalými odchovancami klubu, napríklad aj prostredníctvom Profilu
úspešného športovca. Chystáme druhý ročník futbalového kempu a máme za
sebou tiež Futbalovú kvapku krvi. Vydali sme dokumenty, ktoré upravujú
vzťah hráč – klub, rodič – klub. Obnovili sme tradičný Memoriál
Alfonza Gombára a v lete nás čaká Memoriál Alojza Lehockého. Oba turnaje
sú pre nás veľmi významné a chceme ich kvalitatívne dostať na ešte
vyššiu úroveň. V pláne je mnoho ďalších projektov, ktoré posilnia
naše vzťahy a meno. Tretím a asi najdôležitejším piliérom je pre nás
vyrovnaný rozpočet. Ten nám pomáhajú napĺňať už spomínané dotácie,
no keďže sa blíži obdobie daňových priznaní, prichádzame s prosbou
o darovanie vašich 2% z daní. Veríme, že vás zaujala naša aktivita,
vízie a pomôžete deťom k naplneniu ich snov. Každá vaša pozitívna
reakcia, ktorá neprepadne štátu, nám pomôže napĺňať plány a zvýšiť
komfort našich a vašich detí. Všetky dôležité informácie poskytujeme aj
na facebookovej stránke MŠK Tesla Stropkov. V prípade akýchkoľvek otázok
nás kontaktujte na adrese mskteslastropkovmladez@gmail.com.
Vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu.
Dominik Teraz, športový riaditeľ mládeže

Údaje potrebné pri vyplnení žiadosti o darovanie
2 %

Obchodné meno alebo názov: JUNIOR Stropkov
Sídlo: Matice slovenskej 895, 091 01 Stropkov
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37947567

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter