Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

19. ročník Východoslovenskej lyžiarskej ligy 1. kolo v zjazdovom lyžovaní

V lyžiarskom stredisku Makovica sa 29. januára uskutočnilo 1. kolo
Východoslovenskej lyžiarskej ligy, ktorého organizátorom boli ŠK OLYMP
Stropkov a ZŠ Konštantínova Stropkov. Je to súťaž, ktorá pozostáva zo
6 kôl v disciplíne obrovský slalom a zúčastňujú sa jej športové kluby
z východoslovenského regiónu. Prvé preteky mali dve kolá pre kategórie
starších žiakov, žiačok a juniorov a juniorky, kategórie mladší
predžiaci, starší predžiaci a mladší žiaci chlapci a dievčatá jedno
kolo. Súčasťou týchto pretekov bola súťaž v kategórii super baby –
sú to najmladší pretekári, kde cieľom je hlavne propagácia lyžovania.
Trate boli postavené na perfektne upravenej zjazdovke. Preteku prialo aj
počasie takže boli skvelé podmienky na konfrontáciu svojej výkonnosti
mladých adeptov tohto populárneho zimného športu. V závere pretekov boli
odmenení šiestich najlepší pretekári v jednotlivých kategóriách. Ceny
odovzdával riaditeľ ZŠ Konštantínova Mgr. Róbert Jankanič a technický
delegát pretekov Miroslav Juris. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať
rodičom detí z ŠK OLYMP Stropkov a dobrovoľníkom, ktorých sme oslovili a
pomohli nám tento pretek zorganizovať ako bránkoví rozhodcovia a technici.
Zvlášť ďakujeme sponzorom podujatia p. Michalovi Senajovi. p. Máriovi
Kolcunovi, p. Róbertovi Malačinovi, p.Ľudmile Hockovej, p. Franiškovi
Hybeľovi a p. Pavlovi Širokému.
Stanislav Motyka
ŠK OLYMP Stropkov

Výsledky stropkovských pretekárov:

Ml.predžiaci:
1.miesto Slivková Ema
7.miesto Bandurič Oliver
11.miesto Maruščák Ivo

St.predžiačky:
7.miesto Šeršeňová Alexandra
2.miesto Volohda Oliver

Ml.žiaci:
3.miest Slivková Nina
5.miesto Slivková Kamila

1.miesto Motyka Damián
4.miesto Vidiščák Peter
7.miesto Kolcun Šimon
11.miesto Antoš Norbert

St.žiačky:
1.miesto Zakovičová Barbora

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter