Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – september 2017

Prišli medzi nás

Dorota Ličková, Juraj Polivka, Miroslav Cina, Jazmína Siváková,
Oliver Olčák, Mário Husak, Boris Rusnák – všetci zo Stropkova, Radoslav
Patlevič – Stropkov – Sitník, Adam Braslavský – Duplín, Dominika
Ferencová – Lomné, Jakub Fazekaš -Turany nad Ondavou.

Uzavreli manželstvo

Lukáš Zápotocký (Krušinec) a Mgr. Šimona Kačurová (Chotča),
Ing. Erik Pavluš (Kručov) a Veronika Bodnárová (Kručov), Damián Šramko
(Giraltovce) a Nikola Medvedzová (Vyšný Hrabovec), Rastislav Ceperko
(Stropkov) a Alexandra Blanárová (Bžany), Ing. Martin Kraviansky
(Prešov) – Ing. Martina Magdziaková (Šandal), Matúš Idelbek (Svidník)
a Miroslava Demjanová (Stropkov), Ľuboš Hajda (Železník) a Mgr. Lenka
Petrovská (Stropkov), Stanislav Friga (Svidnička) a Slávka Bobáková
(Baňa), Ján Kertis (Turany nad Ondavou) a Elena Šmajdová (Potôčky),
Michal Konár (Tisinec) a Ing. Jana Selčanová (Rimavská Sobota).

Odišli od nás

Ján Lipták (1955), Nadežda Čonková (1971), Jozefína Barburská
(1930) – Stropkov, Emil Gonos (1938) – Chotča, Vasiľ Komišak
(1946) – Makovce, Ján Kristula (1960) – Šandal, Ján Popik (1921) –
Vislava, Terézia Horňaková (1932) – Vyšný Hrabovec, Michal Hajžin
(1937) – Vyšná Olšava.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter