Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – september 2016

Prišli medzi nás

Alex Hoško, Martin Katriňak, Tobias Sivák, Júlia Livňanská, Emma
Drotárová – všetci zo Stropkova, Aisha Katriňaková – Brusnica,
Michaela Bartková – Bukovce, Michal Kurilla – Duplín, Soňa
Ovsaníková – Gribov, Marek Balog – Miková, Matej Homza – Staškovce,
Markéta Saloňová, Jakub Hocko – obaja zo Šandala, Richard Kavúr –
Vyšná Olšava.

Uzavreli manželstvo

Peter Šimko (Stropkov) a Silvia Bokšanská (Duplín), Bc. Veronika
Antošová (Chotča) a Ing. Matúš Vaľuš (Turany nad Ondavou), Jozef Melník
(Breznica) a Ing. Mariana Zajarošová (Nižná Olšava), Peter Piatnica
(Spišská Nová Ves) a Martina Tyčová (Stropkov), Peter Dolíhal (Banská
Bystrica) a Miroslava Kokindová (Stropkov), Jozef Špilár (Banská Bytrica) a
Zuzana Baraníková (Stropkov), Martin Varga (Stropkov) a Anna Madejová
(Vislava), Miroslav Štiavnický ( Stropkov) a MUDr. Katarína Krempaská
(Svidník).

Odišli od nás

Helena Čepová (1933), Michal Bzdil (1950), Gabriel Lehocký (1950)
Stanislav Didrencel (1942), Ema Bodnárová (1928) – všetci zo Stropkova,
Jozef Goč (1929) – Breznica, Ján Šmajda (1937) – Bukovce, Ľubomír
Troščák (1979) – Duplín, Jozef Olach (1959) – Lomné, Beáta
Čakurdová (1972) – Nižná Olšava, Vasil Otrošina (1930) – Vislava,
Anna Krausová (1938) – Vyšný Hrabovec.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter