Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – september 2015

<h3>Prišli medzi nás</h3>

<p><em>Nina Rakošová, Martin Husák, Terézia Muchová, Miroslav Cina, Dominik
Barvirčák, Kristína Cinová – všetci zo Stropkova, Adriana
Halušková – Breznica, Bohumil Zemánek – Vyšný Hrabovec, Tamara
Gonšenicová – Vyšná Olšava, Jazmína Lilly Baranová – Veľkrop,
Mário Šamko – Bukovce.</em></p>

<h3>Uzavreli manželstvo</h3>

<p><em>Ing. Dávid Danko (Stará Ľubovňa) a Mgr. Alena Gajdošová (Stropkov),
Mgr. Anton Babuščák a Ing. Radka Urdová (Šandal), Miroslav Čonka
(Stropkov) a Martina Durkačová (Stropkov), Pavol Gajdoš (Havaj) a Ing. Dorota
Pituchová (Stropkov).</em></p>

<h3>Odišli od nás</h3>

<p><em>Jozef Hricišin (1982), Jaroslav Novický (1958), Helena Berežná
(1926), Anna Pivovarníková (1952) – všetci zo Stropkova, Anna Demeterová
(1928) – Veľkrop, Viera Viňarská (1960) – Havaj, Ján Liška
(1938) – Bukovce, Juraj Jurečko (1938)- Tisinec, Matej Ľuník (1995) –
Dukovce, Andrej Roman (1930) – Vislava, Štefan Timko (1947) –
Bukovce.</em></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter