Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – september 2012

<h3>Prišli medzi nás

Tomáš Dančo, Vanesa Goroľová, Ema Komišáková, Nikola Olachová,
Adam Bodnár – všetci zo Stropkova, Nela Hančáková – Bukovce, Alex
Rojko – Nižná Olšava

Uzavreli manželstvo

Mgr. Róbert Kmiť (Stropkov) a MUDr. Jana Kmiťová (Stropkov), Štefan
Šafranko (Brusnica) a PhDr. Eva Bujková (Duplín), Ján Leitner (Kručov) a
Miroslava Vašková (Kručov), Bc. Tomáš Rudý (Vápeník) a Mgr. Martina
Bartkovičová (Vyšný Hrabovec), Michal Prokop (Košice) a Mgr. Katarína
Kačicová (Stropkov), Peter Smetanka (Jakušovce) a Viktória Palejová
(Brusnica), Slavomír Blanár (Bukovce) a Bc. Katarína Fedorová
(Svidník).

Odišli od nás

Anna Kšonžeková (1927), Margita Korbová (1926), Michal Demčo (1926),
Emília Oláhová (1935) – všetci zo Stropkova, Mária Barančíková (1922)
a Ľudmila Jancurová (1959) – obidve z Malej Poľany, Michal Čepa (1933),
Dušan Prusák (1958) – obidvaja z Havaja, Jozef Oblazný (1932), Helena
Veszprémiová (1942) – obidvaja z Duplína, Mária Pavlíková (1929) –
Brusnica, Zuzana Fejová (1924) – Bukovce, Terézia Čečková (1937) –
Lomné, Anna Demjanová (1936) – Miňovce, Jozef Homza (1926) – Gribov,
Mária Vrabľová (1925) – Korunková.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter