Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – september 2008

Prišli medzi nás

Louis Čonka, Miroslav Vidiščak, Karolína Madzinová, Sára Duplinská,
Tomáš Jaselský, Katarína Ličková – všetci zo Stropkova, Vanesa
Deňová – Makovce, Izabela Balážová – Chotča, Diana Macková –
Miková, Lukáš Bučko – Gribov, Ján Mucha – Kolbovce, Chiara
Klebanová – Miňovce, Samuel Cina – Gribov, Denis Sivák – Vyšná
Olšava.

Uzavreli manželstvo

Ing. Petra Vrabľová (Korunková) a Jozef Jurov (Hlinné),Vladislav Cviklík
(Chotča) a Monika Antošová (Chotča), Radovan Demjan (Stropkov) a Lucia
Gočová (Breznica), Peter Prusák (Stropkov) a Silvia Nogová (Cernina), Ing.
Mikuláš Levkut (Košice) a Ing. Martina Kasardová (Vojtovce), Pavol Bačik
(Stropkov) a Mgr. Magdaléna Lehocká (Stropkov), Marián Tchir (Stropkov) a
Mgr. Ingrid Vidiščáková (Stropkov).

Odišli od nás

Jozef Ištók (1939), Michal Humeník (1929), Anna Fečková (1942), Jozef
Sukeľ (1955), Marta Korpoňová (1946), Vincent Smilňák (1929), Valéria
Vatehová (1955), Viktor Varga (1949), Ľudovít Klikušovský (1913), Zuzana
Pšárová (1935) – všetci zo Stropkova, Ján Černiga (1925) – Turany
nad Ondavou, Terézia Čepová (1928) – Vislava, Anna Varcholová (1925) –
Miková, Mária Trebišovská (1925) – Makovce, Ján Varecha (1931) –
Miková, Mária Džopková (1923) – Brusnica, Ján Ličko (1925)
-Veľkrop.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter