Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – október 2017

Prišli medzi nás

Olívia Vrabeľová, Marián Haluška, Filip Sekera, Jakub Leľo, Dorota
Bujdošová – Stropkov, Jakub Bičej – Breznica, Andrej Karlik –
Brusnica, Matias Fedák – Bukovce, Diana Nazarejová – Havaj, Leo
Slivka – Chotča, Peter Grundza – Kolbovce, Radek Daňko, Lukáš
Daňko – Nižná Olšava, Lea Kačmárová – Vislava.

Uzavreli manželstvo

Ján Bujdoš (Chotča) a Mgr. Jana Semanová (Chotča), František Cauner
(Kalnište) a Martina Harvilková (Stropkov), Jozef Potoma (Duplín) a Bc.
Alexandra Jačisková (Stropkov).

Odišli od nás

Štefan Tancoš (1963), Andrej Batyi (1955), Mária Beskydová
(1939) – Stropkov, Demeter Janočko (1933) – Bukovce, Štefan Šimko
(1927) – Gribov, Michal Kavalec (1931) – Miňovce, Ľubica Rybová
(1976) – Nižná Olšava, Michal Štelmák (1932) – Šandal.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter