Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – október 2016

Prišli medzi nás

Ján Bobak, Samantha Muchová, Nina Gostičová, Dominik Cina, Paula
Kretová, Ivo Bzdil, Diana Blanárová – všetci zo Stropkova, Leo Daňko,
Maximilián Špak – obaja z Nižnej Olšavy, Slávka Sabová – Potôčky,
Ema Goroľová, Mathias Bujdoš – obaja z Bukoviec, Timea Čonková –
Staškovce, Miroslav Guzi – Vyšná Olšava, Matej Hudák –
Vislava.

Uzavreli manželstvo

Peter Piršč (Potôčky) a Lívia Thinschmidtová (Košice), Štefan
Hudák (Bukovce) a MVDr. Lucia Dupejová (Svidník), Maroš Fedák (Bukovce) a
Petra Grundzová (Staškovce), Tomáš Navrátil (Stropkov) a Monika Kovčová
(Stropkov), Ing. Ľuboš Seman (Chotča) a Diana Majerníková (Lomné), Tomáš
Skysľak (Stropkov) a Michaela Sidorová (Veľkrop).

Odišli od nás

Ján Bzdiľ (1960), Mária Lehocká (1930), Karol Motyka (1930), Anna
Galbová (1944), Anna Oláchová (1955), Marián Mucha (1959) – všetci zo
Stropkova, Štefan Janočko (1965) – Bukovce, Mária Petová (1924) –
Vyšná Olšava, Andrej Gajdoš (1931) – Tisinec, Oľga Petrisková
(1944) – Turany nad Ondavou.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter